Erik Holmstedt 16/1 - 25/3 2024

Konst på flygplats visar Erik Holmstedts utställning "Garage". Den pågår mellan 16 januari och 25 mars på Luleå Airport. 

I verket GARAGE dokumenteras 70 st garage i Malmberget. Byggnaderna som ingått i ett kollektivt sammanhang har, när de byggdes och genom åren, fått sina individuella karaktärer. Garagen är nu borta i samband med samhällsomvandlingen i Malmberget.

Erik Holmstedt är konstnär och fotograf. I sina fotografiska arbeten ägnar Holmstedt sig åt det (post)-industriella samhällets framfart och de konsekvenser det får på det urbana landskapet. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändras och hur nya landskap uppstår. Han arbetar med ett topografiskt förhållningssätt med centralperspektivet som grund för ett registrerande fotograferande. Ursprunget ur New Topographic Movment där en analytisk och kritisk syn på det av människan förvandlade landskapet är bärande.

Konst på flygplats är ett samarbete mellan Resurscentrum för konst vid Region Norrbotten och Swedavia Luleå Airport.

Kommentera gärna: