Eva Stina Sandling / 21 sep - 27 nov 2018

Skogen
Jag sammanfogar. Olika material och teknik får gärna mötas. Mina motiv finns nära inpå. Ofta hos det vardagligt lokala, i områden som benämns periferi, där exploatörer ständigt letar nya råvarukällor. Tänk efter. Hör och se vädjar skogen, älven, marken och luften…
 
Eva Stina Sandling

Hemsida >>