Luleå Airport

Utställningarna kan ses i ankomsthallen och är öppen för allmänheten. Utställningen hänger vid fiket på plan ett.

Utställningarna görs i samarbete med Swedavia som driver Luleå Airport.
En jury bestående av konstnärer har valt ut de konstnärer som kommer att ställa ut 2024.

KONSTNÄRER

2018

Skogen
Jag sammanfogar. Olika material och teknik får gärna mötas. Mina motiv finns nära inpå. Ofta hos det vardagligt lokala, i områden som benämns periferi, där exploatörer ständigt letar nya råvarukällor. Tänk efter. Hör och se vädjar skogen, älven, marken och luften…
 
Eva Stina Sandling

Hemsida >>

Läs hela inlägget »