Luleå Airport

Utställningarna kan ses i ankomsthallen och är öppen för allmänheten. Utställningen hänger vid fiket på plan ett.

Utställningarna görs i samarbete med Swedavia som driver Luleå Airport.
En jury bestående av konstnärer har valt ut de konstnärer som kommer att ställa ut 2024.

KONSTNÄRER

2019 > 09

Partitur II Partitur II

Sture Berglund får anses som en av Norrbottens mer etablerade konstnärer. Han är bosatt och verksam i Piteå och har arbetat med såväl offentliga gestaltningsuppdrag som forskningsprojekt och måleri. I utställningen "Strandstudier" på Luleå Airport ställer Berglund ut sex stycken skisser - som vill visa på det bottniska naturlandskapets sårbarhet och ständiga förändring - bland annat i vågornas rörelser, i sandens formationsrikedom, i stenrevens partiturliknande klangbilder - och i molnens närvaro.
 
Sture Berglund, född 1937, har studerat vid Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm. Sedan början av 1980-talet är han knuten till tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring landhöjning och kust-bygdsförändring samt tolkning och dokumentation av det bottniska natur- och kulturlandskapet.
 
Utställningen pågår 18 sep - 26 nov 2019

Läs hela inlägget »