Luleå Airport

Utställningarna kan ses i ankomsthallen och är öppen för allmänheten. Utställningen hänger vid fiket på plan ett.

Utställningarna görs i samarbete med Swedavia som driver Luleå Airport.
En jury bestående av konstnärer har valt ut de konstnärer som kommer att ställa ut 2024.

KONSTNÄRER

2018 > 09

Skogen
Jag sammanfogar. Olika material och teknik får gärna mötas. Mina motiv finns nära inpå. Ofta hos det vardagligt lokala, i områden som benämns periferi, där exploatörer ständigt letar nya råvarukällor. Tänk efter. Hör och se vädjar skogen, älven, marken och luften…
 
Eva Stina Sandling

Hemsida >>

Läs hela inlägget »