Hemmaresidens vintern 2022

Resurscentrum för konst, Hemslöjdskonsulenten och Formstark Norrbotten har utlyst fem stycken hemmaresidens i vinter. Residenset ska motsvara minst en månads arbete men kan fördelas över tre månader. Konstnärerna har ansökt genom att  skicka in en beskrivning av vad de vill jobba med under sitt hemmaresidens och hur man tänker sig berätta om processen under sitt residens. Exempelvis genom sociala medier, text, bild, film eller föreläsning.

Residenset ger
45 000 kr i stipendie alt om du vill fakturera.
5000 kr + moms i materialkostnad.

 Hemmaresidensen finansieras med extra coronastöd från staten samt regionala medel.

Konstnärer som tilldelats Hemmaresidens

Motivering Bildkonstnärer
I juryn satt Simon Gran, Konstkonsulent, Västerbotten, Josefine Östlund, konstnär, Umeå, Jenny Lundgren, konstnär, Örnsköldsvik. 40 ansökningar kom in och tre konstnärer valdes ut.

Tomas Örn, Luleå
”Med ett starkt projekt kring ett brinnande ämne har juryn valt Tomas Örn till en av de konstnärerna som kommer att få genomföra ett hemmaresidens.  Tomas kommer att arbeta med temat hämnd och undersöka hur andra kulturskapare har tagit sig an temat, men även särskåda sin egen hämndlystnad, vrede och högmod. Juryn är övertygad om att det kommer bli ett spännande projekt att följa där slutresultatet är öppet.”
ratdragonproduction.se/tomas.html
 
Linn Lindström, Jämtön
”Juryn ser en stor potential i utvecklingen av Linn Lindströms konstnärskap och att fortsatt utveckla sitt skulpturala arbete. Under sitt hemmaresidens kommer Linn att experimentera med korrelationen mellan form och berättande. Med abstrakt och föreställande, med olika tekniker och med färg. Hon kommer att fortsätta undersöka trä som material och låta sin inre värld och mynna ut i träfigurer. Som ett utsnitt, en inblick, en utblick.”
linnlindstrom.com

Isak Anshelm, Jämtön
”Att våga bryta mönster och utmana sig själv med en ny tematik liksom en ny teknisk angreppsvinkel ser juryn som något positivt. Isak Anshelm kommer under sitt hemmaresidens ta avstamp i postfaktisk politik, ockultism och historiskt måleri (främst Francisco Goya). Juryn ser fram emot att mötas av en ny bildvärld från Isak Anshelm och ser en stor utvecklingspotential i projektet.”
isakanshelm.com

Motivering Slöjdare/Konsthantverkare
I juryn satt Jögge Sundqvist, träslöjdare Västerbotten, Viktoria Melinder textil konsthantverkare, Västernorrland och Emil Österholm, keramiker, Västernorrland.

Anders Svonni, samisk slöjdare, Kiruna
”Under sitt residens kommer Anders Svonni att utforska och dokumentera processen bakom slöjdandet av två olika sorters samiska trummor. Med sin hantverksskicklighet och nästintill poetiska ansökan, berör Anders Svonni flera dimensioner. 

Vi får följa med bakom kulisserna under ett pågående arbete i stundtals sårbara processer, där naturen skapar fysiska svårigheter. Egna funderingar kring utformning och funktion leder till samtida kommentarer på traditionell slöjd präglade av Svonnis personliga seende och explicita kunskap.”
instagram.com/svonnianders
 
Matilda Kenttä, textil konsthantverkare, Kiruna
”Med intressanta frågeställningar och metoder kommer Matilda Kenttä få möjligheten att fortsätta sitt utforskande arbete om de norrbottniska trasmattorna. Matildas sätt att arbeta med textil, både teoretiskt och materiellt, skapar en nyfikenhet.

Residenset kommer att cirkulera kring frågor om; hur det förflutna aldrig är färdigvävt, och om det alltid kan rivas upp och vävas om till nya ändlösa konstellationer. Matilda kommer att arbeta med materiella undersökningar och skriftliga index, som även kommer att presenteras i en publikation under senare delen av 2022.”
matildakentta.com

Ludvig Sjödin, "Stilleben", oil on panel, 72 x 52 cm, 2021
Ludvig Sjödin, "Stilleben", oil on panel, 72 x 52 cm, 2021