Swedish Lapland AiR

Resurscentrum för konst har tilldelats ett 3-årigt bidrag från Kulturrådet och Region Norrbotten för att utveckla ett residensprogram i Norrbotten. Vi samverkar även med Iaspis.

Projekt "Swedish Lapland AiR" avser att bygga upp ett regionalt samt ett internationellt nätverk för konstresidens i Norrbotten. Målet är att få igång program på sju orter i länet; Luleå, Boden, Jokkmokk, Haparanda, Kiruna, Övertorneå och Pajala. De olika orterna har olika förutsättningar och under projektets tid vill vi hitta konkreta former för de olika programmen, finansiellt och innehållsmässigt. Resurscentrum för konst har en roll som sammanhållande part som organiserar det regionala nätverket, kallar till möten, fastställer kunskapsutbyte och är den som säkerställer att residensen blir långsiktigt hållbara ekonomiskt och genomförs med en hög kvalité.

Genom att bygga upp konstresidens vill vi öka utbytet och samverkan mellan konstnärer/curators/konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Vi vill få in nya konstnärliga perspektiv till Norrbotten och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över kulturella och nationella gränser.
 
Vi vill även möjliggöra för Norrbottniska konstnärer att få inspiration och kunskap samt att bidra med sin konst och kompetens till andra orter och länder. Genom att få en växelverkan mellan lokala och internationella konstnärer/curators/konstskribenter och institutioner vill vi skapa en dynamisk konstscen i Norrbotten och öka attraktiviteten för unga konstnärer att bo kvar och verka i Norrbotten. Vi vill minska känslan av att vara i periferin och visa på möjligheten att verka från Norrbotten och vara en del av världen.

Läs mer på swedishlaplandair.com

PROJEKTINFO

Period
Aug 2017 - Aug 2020
Deltagande kommuner
Arvidsjaur, Luleå, Boden, Jokkmokk, Haparanda/Torneå, Kiruna, Pajala, Piteå och Övertorneå.

Finansiärer