Skapande skola

Skapande skola ska vara ett möte mellan professionella kulturutövare och elever.

Kulturrådet >>
Via Statens Kulturråd kan skolan söka medel för ett Skapande skola projekt.

Konstdepartementet >>
Konstdepartementet drivs av Konstnärscentrum i samarbete med Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum. Vi är alla centrumbildningar – medlemsorganisationer för professionella kulturutövare – som arbetar med främjande av bild och form-området. För oss är det viktigt att alla barn får möta yrkesverksamma inom våra områden och deras olika arbetssätt, det är en fråga om demokrati och jämlikhet. Konstdepartementets aktiviteter knyter an till det uppdrag skolan har, inom samtliga skolämnen, och vi underlättar för er att hitta relevanta och konkreta aktiviteter. Det är våra medlemmar du hittar på plattformen, vilket är en garanti för att de är professionella utövare.

Ricky Sandberg
Konstkonsulenten, Ricky Sandberg, bistår med rådgivning och hjälp till skolor/konstnärer i Norrbotten som vill arbeta med Skapande skola.
rikard.sandberg@norrbotten.se
070-252 16 41