Om oss

Resurscentrum för konst arbetar med uppdraget att stötta de professionella konstnärerna och konsthantverkarna i Region Norrbotten så att man ska kunna bo och verka härifrån. Det gör vi genom att erbjuda fortbildning, förmedla uppdrag, skapa utställningsmöjligheter, driva projekt och jobba med internationella utbyten och residens.

Genom att skapa olika typer av uppdrag till konstnärerna möjliggörs det ekonomiskt att bo och verka som professionell konstnär i Norrbotten. Resurscentrum för Konst verkar bland annat för att 1 %-regeln ska användas och att gestaltningsuppdrag och utlysningar sker på ett korrekt sett i samband med detta. Att inköpare och curators i hela Sverige får kännedom om konstnärerna och konsthantverkarna i  Norrbotten. Att lokala företag satsar och köper in konst.  

Resurscentrum för Konst verkar för att det ska finnas möjlighet till fortbildning på en hög professionell nivå för Norrbottens konstnärer. Genom att samarbeta med andra utbildningsaktörer och arrangera egna fortbildningsdagar, workshops och föreläsningar tillsammans med konstscenen i Norrbotten. Resurscentrum för Konst verkar även för att    Norrbottens invånare och barn och ungdomar ska ha möjlighet att  lära sig mer om samtidskonst.  

Genom att skapa nya utställningsmöjligheter för konstnärerna och konsthantverkarna öppnar möjligheten upp att få visa sin konst, men även att få möta publiken på nya arenor. Konst på flygplatsen är ett sådant projekt. Där får resenärerna möta Norrbottnisk konst redan i ankomsthallen. Ett annat exempel är Galleri Foajén där vi arrangerar 7-8 utställningar per år. Vi har även ett samarbete med Piteå kommun och genomför tillsammans utställningar utomhus på skärmar.  

Genom att bygga upp konstresidens vill vi öka utbytet och samverkan mellan konstnärer/curators/konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Vi vill få in nya konstnärliga perspektiv till Norrbotten och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över kulturella och nationella gränser. Resurscentrum för konst har sedan 2016 drivit upp och utvecklat nätverket Swedish Lapland AiR med målet att erbjuda residensverksamhet runt om i Norrbotten.

Under åren har vi drivit en rad större utvecklingsprojekt med syfte att stärka den lokala konstscenen. Exempel på det är:
- Formstark Norrbotten
- N.O.P.E Performancenätverk
- Swedish Lapland AiR
- KUBN
Har du en projektidé är du välkommen att höra av dig till oss. 

Bakgrunden till Resurscentrum för konst Norrbotten

Tanken om ett Resurscentrum för konst formulerades i samband med att första kulturplanen skrevs för Norrbottens läns landsting 2011, idag Region Norrbotten.

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) drev frågan inför att samverkansmodellen skulle införas i Sverige och kulturen regionaliseras.

KRO/KIF bjöd in konstnärer, politiker och tjänstemän inom konstbranschen till en heldagsworkshop i Luleå för att formulera vad ett resurscentrum skulle kunna innehålla. Resultatet presenterade för dåvarande kulturchef Elisabeth Lax. Norrbotten och Halland var de första länen som tog till sig idén om ett resurscentrum.

Gunhild Stensmyr (grundare av Konsthall Tornedalen) fick sedan i uppdrag avlandstinget att genomföra en utredning kring vad ett resurscentrum skulle kunna innehålla. 2013 anställdes den första verksamhetsledaren i Norrbotten och ett av Sveriges första Resurscentrum för konstnärer och konsthantverkare såg sitt ljus.

Idag finansieras verksamheten genom samverkansmodellen med medel från Kulturrådet och Region Norrbotten. Verksamheten ingår i Kulturfrämjande enheten under Regional utveckling på Region Norrbotten.