Ungefär en gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev med aktuella utbildningar, uppdrag, föreläsningar, jobbtips, etc. 
Vi hanterar alla uppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR.

Workshop - Skriv om din egen konst

Sista anmälningsdag 23 februari

Torsdag 18 – fredag 19 april 2024
Plats: Regionhuset Robertsviksgatan 7, Luleå
Kursledare: Sonia Hedstrand

Välkommen att ansöka till en workshop för att skriva om din egen konst. Kursen är avgiftsfri och riktar sig till yrkesverksamma bildkonstnärer som bor och/eller är verksamma i Norrbotten. Observera att det finns ett begränsat antal platser så ett urval kommer att göras.

Besked ges före 1 mars 2024.
Ansökan skickas per e-post till rikard.sandberg@norrbotten.se ange "Ansökan Egen konst" i rubriken.

Ange namn, adress, och en kort förklaring varför ni söker kursen. Sista ansökningsdag är 23 februari 2024.
Ni kommer själva att välja vilken typ av text ni arbetar med, men den ska handla om ert eget konstnärliga arbete, ett slags artist statement för en ansökan, hemsida, utställning, publikation eller dylikt. Men framför allt är skrivande ett hjälpmedel för att förstå sin egen konstnärliga praktik.

Läs mer här >>

Moskito Art Talk: Kenneth Mikko

Torsdag 8/2 kl. 17.00 - 18.00
Kulturens Hus, Olga Bardh-salen, Luleå

Kenneth Mikko arbetar med kultur och media i många former. Huvudsakligen genom fotografi, men också som redaktör och skribent. Motiven är ofta förknippade med nordområdena och med en förkärlek för nordvästra Ryssland. Intresset för kultur och folkliv har resulterat i åtskilliga expeditioner ut till byar och bygder runt om i den nordliga periferin.

Förutom flera fotoböcker och fotoutställningar har Mikko också gett ut ”N66 – Kultur i Barentsregionen”, en gränsöverskridande kulturtidskrift som gärna blandade populärt och akademiskt, praktik och filosofi. De många fotoprojekten pendlar mellan landskap och människor, ofta som iscensatta tablåer med inslag av performancekonst i urbana miljöer. Det starka intresset för Nordvästryssland och det mångåriga samarbetet med kollegorna i öst har försvårats betydligt efter Rysslands invasion av Ukraina.

Kenneth Mikko är född 1953 i Kiruna och är sedan länge bosatt i Haparanda. Han är utbildad bibliotekarie och har en masterexamen i fotografi vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Moskito Art Talk är ett samarbete mellan Resurcentrum för konst, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå.

Föreläsningen sänds även via zoom.
Länk till zoom-möte:
https://us02web.zoom.us/j/85609164367

Galleri Foajén: Nya perspektiv

26/1 - 12/3 2024
Aron Rantatalo, Katt Skarin & Kornelia Nilsson Waller
Galleri Foajén, Regionhuset, Luleå
 

Vernissage fredag 26 januari kl. 12.00

Årets första utställning i Galleri Foajén visar konstnärerna Katt Skarin, Aron Rantatalo och Kornelia Nilsson Waller. Med influenser som sträcker sig från graffiti och Street art till landskapsmåleri innehåller den en bredd av verk.

Läs mer här>>

Konst på flygplats: Erik Holmstedt

"Garage"
16/1 - 25/3 2024
Luleå Airport

Konst på flygplats visar Erik Holmstedts utställning "Garage". Den pågår mellan 16 januari och 25 mars på Luleå Airport. 

I verket GARAGE dokumenteras 70 st garage i Malmberget. Byggnaderna som ingått i ett kollektivt sammanhang har, när de byggdes och genom åren, fått sina individuella karaktärer. Garagen är nu borta i samband med samhällsomvandlingen i Malmberget.

Erik Holmstedt är konstnär och fotograf. I sina fotografiska arbeten ägnar Holmstedt sig åt det (post)-industriella samhällets framfart och de konsekvenser det får på det urbana landskapet. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändras och hur nya landskap uppstår. Han arbetar med ett topografiskt förhållningssätt med centralperspektivet som grund för ett registrerande fotograferande. Ursprunget ur New Topographic Movment där en analytisk och kritisk syn på det av människan förvandlade landskapet är bärande.

Konst på flygplats är ett samarbete mellan Resurscentrum för konst vid Region Norrbotten och Swedavia Luleå Airport.

Mats Wikström

Gula och gröna målningar (samt en och annan gul och grön skulptur)

Restaurang Karl August, Luleå
9 december 2023 - 2 mars 2024

Mats Wikström (f. 1954 i Stockholm) bor utanför Råneå där han sedan sex år också i huvudsak är verksam. Wikström arbetar med performance, måleri i skilda tekniker och skulptur i stor utsträckning med trä. Sälg, al, gran och tall är vanliga träslag i hans objekt som kan bestå av alltifrån små sniderier till mer monumentala verk som exempelvis ”Växandets vånda” som inköptes av Moderna museet 2021.

Han är verksam som organisatör av Råneåbiennalen och Råneå konsthall. Musiken är också en del av Wikströms förehavanden, dels med bandet Eterkropp, dels sedan i våras med musik i hans eget namn.

I denna utställning på Karl August visar Mats nya målningar och skulpturer, alla tillkomna eller förfärdigade under 2023.

Läs mer här >>

Moskito Art Talk: Lisa Jeannin

OBS NYTT DATUM: Torsdag 11/1 kl. 17.00
Digitalt via Zoom

Klicka här för länk till Moskito Art Talk
Lisa Jeannin är en av Sveriges mer etablerade konstnärer. Det finns ett enormt hantverk och detaljnoggrannhet i hennes konst. Dessutom en stark känsla av närvaro och musikalitet. Hon intresserar sig för förädling och förvandling – att göra det förgängliga evigt och att skapa med lekfulla inslag. Jeannin har genomfört storskaliga installationer, teaterprojekt, gjort filmer och skulpturer -alltid med något magiskt närvarande och oftast med inslag av andlighet och oväntade möten. Hon har deltagit i Luleåbiennalen 2011 och vid utställningen "Kännbart" som visades i Luleå 2016.

Som yrkesverksam konstnär har Jeannin utfört en rad olika offentliga konstgestaltningar, nu senast Beltane i Luleå, en större gestaltning i flera delar. De sista delarna kommer att monteras på plats under våren/försommaren 2024 och finns just nu att se i en utställning på Konsthallen i Luleå.

Läs mer här >>

PLÅTAT: Fotografier av 11 norrbottniska konstnärer

30/9 2023 - 7/1 2024  
Vernissage lördag 30 september kl. 13.00
Södra hamn, Piteå

Hur förhåller människan sig till en föränderlig tillvaro? Hur sätter man ord på en känsla? Fotografiet kan hjälpa oss att beskriva och förstå vår omvärld.

I utställningen ”Plåtat” samlas 11 Norrbottniska konstnärer med fotografier från Norrbotten. Genom sina egna konstnärliga praktiker har ett kollektivt narrativ från ett samtida Norrbotten vuxit fram. Fotografierna står utomhus längs Södra hamn i Piteå. 

Utställningen visas från 30 september 2023 till 7 januari 2024 och är ett samarbete mellan Konstkonsulenten Region Norrbotten, Resurscentrum för konst och Piteå Kommun.
 

Konsten att delta

Jobbar du med etablering av nyanlända eller är du en bild- och formskapare som kommit för att leva, verka och bo i Sverige? Vill du bli en del av Konsten att delta Norrbotten?

Konsten att delta Norrbotten är ett projekt som vill underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av det svenska kulturlivet. För att kunna etablera sig på den svenska konst- och kulturscenen behövs kontakter och nätverk. Vi samverkar med det nationella projektet Konsten att delta: Bild och form som drivs av KRO och KLYS.  

För att nå målgruppen behöver vi hjälp att sprida information om projektet. Vi hoppas därför att du som arbetar med integration och etablering av utlandsfödda kan hjälpa till att sprida informationen i era nätverk. Vi vill även nå bild- och formkonstnärer aktiva i norrbottens kommuner samt konstinstitutioner, konstorganisationer och kulturansvariga tjänstepersoner på kommunerna.
 
Fyll i detta formulär så återkommer vi till dig, eller ta direkt kontakt med projektkoordinator Lotta Lampa
070–55 45 915
lotta@resurscentrumforkonst.se 
 
Läs mer om projektet här >>

Konstnärsresidens i Frankrike

2023 - Isak Anshelm

En jury bestående av Fanny Carinasdotter och Marlene Josefsson, konstkonsulenter i Västerbotten, har valt ut konstnären Isak Anshelm för en månads konstnärsresidens i Grez-sur-Loing, Frankrike.

Residenset är ett samarbete mellan Resurscentrum för konst och Stiftelsen Grez-sur-Loing. Stiftelsen driver sin verksamhet utan vinstintresse och hyr ut lägenheter och arbetslokaler till akademier, stiftelser och institutioner som i sin tur ger stipendier för vistelse på Hôtel Chevillon. Hôtel Chevillon ägs av Stiftelsen Grez-sur-Loing som har sitt säte i Göteborg. 

Nytt för i år är att vi samordnar residenset med Region Jönköping som också kommer att skicka en konstnär på residens under oktober månad. 
 
Plats: Grez-sur-Loing ligger ca 7 mil söder om Paris och 9 km söder om Fontainebleau. Byn har omkring 1400 invånare. 

Residenset kommer att pågå under oktober 2023.
 

Residens för ukrainska kulturskapare

Vi projektleder arbetet med Emeregncy Residencies i landet och länet.

Resurscentrum för konst är engagerade i det nationella nätverket SWAN - Swedish Artist Residency Network och projektleder arbetet inom det regionala residensnätveket Swedish Lapland AiR. 

Under mars-september har vi kunnat hjälpa 55 ukrainska kulturskapare med residens runt om i landet. Läs mer på SWANs hemsida. 

Till SWAN >>

Formstark Norrbotten produktkatalog vol. 1

Med den här katalogen vill vi visa upp den spännvidd av konsthantverk, slöjd och design som finns i Norrbotten. Vi vill med denna katalog bidra med mer formgivning från Norrbotten till resten av landet, men även inom regionen.

Att handla lokalt och närproducerat är hållbart, att vi värdesätter föremål som är gjorda av handen, att vi mår bra av vackra ting runt omkring oss. Vår förhoppning är att vi med denna katalog ska kunna bidra till allt detta.
 

Formstark Norrbotten

I Resurscentrum för konsts uppdrag ingår att stötta professionella konsthantverkare i länet. Utifrån det skapades projektet Formstark Norrbotten. Projektet vill dra nytta av kompetenser inom två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design.

Inom projektet har vi teamat ihop 7 besöksanläggningar med 11 konsthantverkare. Tillsammans skapar dom nya produkter som kommer att visas på Norrbottens museum under hösten 2021.
Även produktionen av en produktkatalog är i full gång. 

Följ projektet här
Instagram >>
Facebook >>
formstarknorrbotten.se
 

Residens i Norrbotten

Swedish Lapland AiR är ett nätverk för arrangörer av konstresidens i Norrbotten. Resurscentrum för konst verkar som koordinator för nätverket och har byggt upp verksamheten tillsammans med flera samarbetspartners sedan 2016.

Genom att bygga upp konstresidens vill vi öka utbytet och samverkan mellan konstnärer/curators/
konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Vi vill få in nya konstnärliga perspektiv till Norrbotten och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över kulturella och nationella gränser. 

Följ projektet här
Instagram
Facebook
www.swedishlaplandair.se

Hyr vår lägenhet i centrala Luleå

Ett stenkast från tåg- och busstationen samt centrala Luleå, finns en lägenhet på 25 kvm för uthyrning till kulturskapare och tjänstepersoner inom kultursektorn.
Läs mer >>