Vill du vara med i vårt pedagogiska nätverk KUBN?

Vi letar efter dig som arbetar inom områdena dans, bild, form, och slöjd som vill skapa verksamhet och projekt för barn och unga, mellan 0 – 25 år, i hela Norrbotten.

Du kan vara:

  • Pedagog på institutioner, inom skola/kulturskola/förening etc som anställd eller frilans
  • Professionell utövare som vill ta klivet och börja arbeta pedagogiskt
  • Tjänsteperson som vill arbeta med frågan (rektor, kultursekreterare mfl.)

Mål med nätverket:

  • Ge förutsättningar för pedagoger, kulturskapare i ovanstående ämnen mfl runt om i länet att skapa projekt för målgruppen barn & unga, under och efter skoltid. Ex genom att öka antalet Skapande-Skola projekt. 
  • Skapa fler platser inom Kulturskolan för bild, form, slöjd och dans. 
  • Verka i dialog och samverkan med nationella nätverket Konstdepartementet
Hemsida: kubnorrbotten.se


Vi som ansvarar för nätverket och aktiviteterna är:
Ricky Sandberg, Konstkonsulent, rikard.sandberg@norrbotten.se
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, hanna.isaksson@norrbotten.se
Linnea Nilsson, Hemslöjdskonsulent, linnea.a.nilsson@norrbotten.se
Rebecka Strand, Danskonsulent, rebecka.strand@norrbotten.se
Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan asa.lundmark@norrbotten.se

Gå med i nätverket!  

Vi hanterar alla uppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR.