Formstark Norrbotten

– Hur design, konsthantverk och slöjd kan skapa mervärde
i besöksnäringen.

Följ projektet på egna hemsidan formstarknorrbotten.se 

Sammanfattande beskrivning
Projektet Formstark Norrbotten vill skapa nya förutsättningar att mötas och dra nytta av kompetenser inom två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design (fortsatt kallat utövarna) samt offentliga aktörer och organisationer som verkar inom dessa områden. I syfte att skapa nya typer av tjänster, ta fram lokalt producerade produkter och därmed generera attraktivare destinationer i Norrbotten och fler uppdrag till lokala utövare.

Genom att:
• Skapa en plattform för möten och nätverk mellan utövarna och besöksnäringen som kan rendera nya tjänster och produkter.
• Stärka besöksnäringens kompetens kring lokalt hantverk.
• Genomföra kompetensutveckling för ovanstående målgrupper.

De metoder vi kommer att använda är: webbinarium, nätverksträffar, mentorprogram, workshops och omvärldsbevakning.

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Hösten 2018 genomfördes seminariet Formstark Norrbotten i Luleå med deltagare från besöksnäringen samt utövare inom konsthantverk, hantverk, design och slöjd. Syftet var att introducera de två branscherna för varandra och ge goda exempel till samverkan. Vår utvärdering av dagen visade att det fanns ett stort intresse till fortsatt utbyte mellan branscherna. Utifrån detta föddes idén till projektet Formstark Norrbotten. Vi vill genom projektet skapa en plattform för kompetensutveckling, möten och nätverk mellan utövarna och besöksnäringen som kan rendera nya tjänster och produkter. Vi ser att detta kan stärka besöksnäringen och lyfta Norrbotten som ett attraktivt besöksmål men även ge fler uppdrag till nämnda utövare.

Efter inledande seminariedag togs ett flertal kontakter mellan destinationer och utövare, tyvärr kunde vi konstatera att det inte blev några konkreta samarbeten. Vår analys är att det saknas kompetens och erfarenhet av att upphandla utövarnas tjänster och produkter. Samt att utövarna bitvis saknar erfarenhet av att sälja sina produkter till besöksnäringen. Här finns ett tydligt behov av kompetensutveckling inom båda branscherna och en strategi för att bygga långsiktig samverkan. Vi som är initiativtagare till projektet upplever att besöksnäringen saknar kännedom om vårt arbete och genom detta projekt vill vi synliggöra våra kompetenser och den hjälp vi kan bidra med.

Projektet bygger på två spår. Ett spår kring nätverkande och kompetenshöjande aktiviteter som är öppet för en bred målgrupp inom branscherna. Det andra spåret handlar om produktutveckling och konkreta samarbeten. Till det spåret kommer vi att välja sex stycken destinationer, utifrån dessa kommer vi att ta in utövare i närområdet. Målet är att hitta två utövare per destination. Vi tänker att utövarna inledningsvis träffar den destination de har blivit tilldelad för att tillsammans gå igenom vilka unika produkter/tjänster som kan vara aktuella för den platsen. Vid två workshoptillfällen kommer dessa koncept att utvecklas ytterligare.

Exempel på produkter kan vara handgjorda kaffemuggar som man kan köpa som ett minne hem. Exempel på tjänster kan vara att delta i en dagskurs eller besöka en ateljé och på så sätt få möta det lokala hantverket.
 
Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Målgruppen kan delas upp i två huvudkategorier:

Utövare (professionella inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design).

Besöksnäringen (boendeanläggningar, restauranger etc) de vi vänder oss till i projektet är till största del småföretagare som driver mindre boendeanläggningar/restauranger.

För att respektive målgrupp ska kunna avsätta tid och engagemang då de har begränsade möjligheter ekonomiskt och tidsmässigt så har vi budgeterat för ersättning då man deltar i spåret för produktutveckling.

Webbinarierna och nätverksträffarna kommer att vara öppna för alla inom respektive bransch då formatet tillåter detta och enkelt hjälper oss att sprida kunskapen i länet. Vi kommer även att bjuda in kommunernas landsbygds- och näringslivsutvecklare för att ge inspiration och visa på nya möjligheter att samverka mellan branscherna.

Workshopstillfällena för produktutveckling kommer att genomföras med en mindre utvald grupp, 6 destinationer samt 12 utövare, som även kommer att ingå i mentorprogrammet. På detta sätt arbetar vi med kvalitativt fokus såväl som att höja kunskapen på bred front med hjälp av projektet.

I mentorprogrammet vill vi arbeta med utövare från andra delar av Sverige som kan bidra till ett utökat nätverk och kunskapsutbyte. Mentorerna blir även ambassadörer för projektet.

En indirekt målgrupp är turister/besökare som får ta del av projektets slutresultat. Utöver detta så tror vi också att satsningen specifikt kan attrahera de så kallade dessies (Visit Swedens benämning på designintresserad resenär).

Konsthantverkaren Lena Wilhammar föreläser på seminariedagen Formstark Norrbotten hösten 2018
Konsthantverkaren Lena Wilhammar föreläser på seminariedagen Formstark Norrbotten hösten 2018

Vi som driver projektet

Projektägare
Resurscentrum konst Norrbotten
Arbetsgivare & samarbetsparner
Konsthantverkscentrum
Samarbetspartners
Länshemslöjdskonsulenterna Svensk Form Norrbotten
Sameslöjdsstiftelsen
Swedish Lapland Visitors Board

Finansiärer

Masterexamensarbete i duodji av Katarina Spiik-Skum. Foto Carl-Johan Utsi
Masterexamensarbete i duodji av Katarina Spiik-Skum. Foto Carl-Johan Utsi

Kontaktpersoner

Sofia Öberg
Projektledare Formstark Norrbotten
sofia.oberg@norrbotten.se
070 - 276 58 62

Hanna Isaksson
Verksamhetsledare
Resurscentrum för konst
hanna.isaksson@norrbotten.se
072 - 562 47 55