Konstpedagoger

Konstpedagogens roll är att likna vid specialpedagogens handledande roll i undervisningen där konstpedagogen kan vara länken som förmedlar konst som inspiration, teoretiskt eller praktiskt, integrerat i den ordinarie undervisning i samarbete med behörig ämneslärare.

Konstpedagogen kan exempelvis:

  • Genomföra visningar för elever i konsthallar och bildmuseum.
  • Arbeta praktiskt tillsammans med lärare och elever i ett projektarbete inför en redovisning, oavsett undervisningsämne.
  • Delta och hålla i kompentensutveckling av lärare och personal genom att föreläsa och hålla workshop i bl.a.  kreativt tänkande och skapande samt material- och teknikkännedom.
  • Konstpedagogen kan också engageras som ett stöd i integrerad ämnesundervisning och entreprenöriellt lärande, där skapandet kan vara verktyget för att knyta samman olika ämnen och stärka elevernas kunskaper i bl.a. kreativ redovisningsteknik.

Konstpedagogen är inte behörig som bildlärare i skolan. Dennes profession ska ses som en komplement och resurs i en skapande och kreativa lärprocess oberoende av undervisningsämne.


KONSTPEDAGOGERS LISTA

Under konstruktion