Open call: Skapa synlighet genom en ny hemsida

Deadline ansökan söndag 5 december 24.00

Vi har under pandemin sett vikten av att konstnärer och konsthantverkare finns digitalt. Curatorer, inköpare, gallerister mfl söker nya konstnärskap och scannar hemsidor. 

Idag finns det bra och billiga verktyg för att bygga egna professionella hemsidor i större system som utvecklas löpande. Det gör det möjligt för konstnärer att uppdatera och jobba professionellt med sin egen hemsida. Vi har under året sett en efterfrågan på praktiska kurser i att bygga hemsidor. I denna utbildning kommer vi att jobba i systemet WIX.

Ersättning för att delta
I detta projekt erbjuder vi konstnären en ersättning på 10 000 kr + moms för att kunna ta sig tiden att jobba fram en hemsida. Du deltar i en 2 h lång lektion per vecka som är obligatorisk. Däremellan jobbar du på själv. Kurstillfällena leds av Berghs School of communication.

Upplägg
·         Kursen kommer att löpa under 10 veckor i form av en digital studiecirkel med studieledare 2h/gång.
·         Mellan träffarna får konstnären jobba vidare själv med uppgifter.
·         I kursen får du lära dig att jobba med menystrukturer och presentation genom bild och text.
·         I utbildningen kommer vi även ta upp hur man skriver en konstnärlig CV, hur man skriver en biografitext, hur man fotograferar sina verk.

Metodik
Kunskapsfilosofin vid Berghs School of Communication utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action based learning-metoden. Detta innebär att vi varvar teorier med gruppvisa diskussioner och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningens olika delmoment i deltagarnas vardagliga
verksamhet.

De lärare och workshopledare som anlitas för utbildningar vid Berghs School of Communication är specialister och verksamma inom sitt område, vilket säkerställer en direkt koppling till verkligheten. De är goda pedagoger och har stor erfarenhet av att undervisa.

Utbildningen genomförs via Zoom. Allt undervisningsmaterial publiceras i Berghs digitala klassrum Canvas.

Tid
Kursen löper från Januari-Mars.  

Mål
Målet med kursen är att du vid kursens slut ska ha en hemsida att publicera.

Ansökan
Vi vänder oss till yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Region Norrbotten och till dig som är på väg att ta steget in i ett professionellt konstliv. Det innebär att du ska jobba minst 50% av din tid aktivt med konst. Ansök med ett motivationsbrev varför just du vill gå denna utbildning.  

Bifoga
- Konstnärlig CV
- Presentation av ditt konstnärskap i form av bilder samlat i ett dokument.

Vi erbjuder max 10 platser till denna kurs. 

Skicka din ansökan till lotta@resurscentrumforkonst.se

Kursen finansieras med extra coronastöd från staten. 

Upplägg av kurs

Tillfälle 1.
Bygga och skapa hemsidan med olika designmallar
Tillfälle 2.
Att förstå användningen av olika typsnitt
Tillfälle 3.
Implementera olika media gallerier
Tillfälle 4.
Bildmanér och bläddringseffekter
Tillfälle 5.
Grundläggande fototeknik och publicering
Tillfälle 6.
Tone of voice på hemsidan – att skriva så att det når ut
Tillfälle 7.
Biografi- och CV-texter
Tillfälle 8.
SEO-verktyg
Tillfälle 9.
App Market
Tillfälle 10.
Summering och slutleverans av hemsidorna