Ida Isak

I september ska Ida resa till Berlin som "artist-in-residence", tack vare samarbetet mellan Resurscentrum för konst och Berlin Sessions. Under residenset kommer Ida att fokusera på att utveckla projekt inom textilkonst med ett queer och norrländskt perspektiv

Du ska på residens i Berlin under september månad, vad har du planerat att arbeta med under denna tid?
Jag ser fram emot att träffa konstnärer som, liksom jag, arbetar inom det textila fältet och/eller med queera perspektiv vilket jag anser är en väldigt viktig grund i mitt skapande. Samtidigt ska jag ta med min vävram och jobba med olika väv och broderitekniker för att utveckla mina textila uttryck.

Varför är det viktigt för dig som konstnär att kunna åka iväg på residens?
För mig är det viktigt att ständigt röra mig utanför de kontexter jag verkar inom för att bredda min syn och därigenom mitt skapande. Genom att åka på residens bryter jag med mina vanor och får in något nytt i min process och därigenom mitt uttryck. Om en inte upplever nya saker går det inte att skapa nytt.

Vad ser du mest fram emot under din vistelse?
Jag ska under sommaren och hösten flytta från Stockholm hem till Norrbotten igen. Berlin kommer att bli en brytpunkt mellan det liv jag haft och det liv jag kommer att få och det känns som en välbehövd språngbräda för att utveckla mig själv som en självständig hantverkare och konstnär.

---
Mer om Ida Isak


Ida Isak är född och uppvuxen i Sunderbyn utanför Luleå och har sina rötter i Tornedalen och Jämtland. Nu bor den i Stockholm men efter elva års hemlängtan så är det dags att flytta tillbaka till Norrbotten igen.

I sin roll som hantverkare och konstnär är det viktigt för Ida Isak att det den skapar betyder något för fler personer och att det hantverk den gör känns inkluderande för fler än dem som redan är intresserade av vävning och sömnad. Ida Isak jobbar konceptuellt och med ett queert perspektiv när den väver in betydelser och mening i sitt formskapande. Den har under ett års tid jobbat med frågeställningen ‘What is a queer space?’ där den gjort textila tolkningar av queera personers svar på frågan.

Ida Isaks förhoppning är att queera personer ska kunna känna igen sig i dens verk och därigenom känna sig mer inkluderade i hemslöjdens traditionella rum. Samtidigt genomsyrar Norrbotten allt Ida Isak gör. Antagligen skapar den ständigt norrbottniska queera verk för att själv känna sig hemma var den än är. I sin roll som pedagog är den även intresserad av att föra hantverket och skapandet vidare och få fler att öppna ögonen för det textila som ett uttryckssätt.

Konstnären Ida Isak
Konstnären Ida Isak
Ett stort nej till all annan skit (2017). Foto Anders Westerlund
Ett stort nej till all annan skit (2017). Foto Anders Westerlund
Paradiset på jorden (2017-2018) - detalj
Paradiset på jorden (2017-2018) - detalj
Eri mailma (2016)
Eri mailma (2016)
Eri mailma (2016)
Eri mailma (2016)