Konstpedagogiska projekt

Här hittar du exempel på konstpedagogisk projekt som genomförts eller pågår  i Norrbotten. Låt dej inspireras! Tipsa oss gärna om intressanta konstpedagogiska projekt.

Face me
Face me och Snow me är projekt som genomförs i samarbete mellan de estetiska programmen i länets gymnasieskolor och Sveriges konstföreningar i Norrbotten.
Arrangörer: Sveriges konstföreningar i Norrbotten

Lilla Norr
Lilla Norr är det pedgogiska program som genomförs under projektet Konstmuseet i Norr. Mer information och nedladdningsbart material finns på Konstmuseet i Norrs webbplats.
Läs mer >

LAByrint - Samtidskonst som pedagogiskt verktyg
LAByrint är en praktisk lärarhandledning i hur samtidskonsten kan vara ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Förarbetet till boken genomfördes av författarna och Norrbottens museums pedagoger, på olika skolor i Norrbottens län där de tillsammans med elever och lärare arbetade med samtidskonsten som utgångpunkt på ett konstpedagogiskt sätt.

Boken är utgiven av förlaget på Norrbottens Museum och är ett samarbetsprojekt mellan Konstmuseet i norr, Kilen Art Group och Luleå Art Biennial och författarna är norrbottenskonstnärerna Dan Lestander och Klas Hällerstrand. Lärarhandledningen finns att köpa via Norrbottens Museum. 
Till Norrbottens Museum >

Skaparkraft
2008-2011
Skaparkraft var ett konstpedagogiskt projekt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Gällivare) och asylsökande barn (Boden) där man blandad kultur med idrott för att stimulera alla sinnen och skapa både kreativitet och rörelseglädje där alla kan vara med. Skaparkraft drevs av Lena Revholm (idrott) Lars Lundgren (landart) och Margit Schiött (ljudverkstad). Projektet har fått ringar på vattnet så fler regioner i landet har tagit efter och startat upp Skaparkraft.
Projektet finansierades av Norrbottens läns landsting, Norrbottens Handikappidrottförbund och Allmänna arvsfonden.

Färgrik
2010 - 2011
Ett skapande konstpedagogiskt kulturprojekt inom området Kultur och Hälsa med en vision att, om möjligt, hitta en modell för vården att skriva ut Kultur på recept.
Projektet riktade sig till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa kvinnor med dokumenterad ohälsa och problematik i form av utmattningssyndrom, depression, stress och smärta. Projektet undersökte om konst och skapande aktiviteter kunde öka känslan för glädje och välbefinnande samt om det i sin tur kunde förbättra det generella hälsotillståndet hos målgruppen utifrån visionen.
Projektledare var konstpedagog och konstnär Lotta Engström Lodin och konstnär Lena Sundbom verksamma i Norrbotten. 

Skapande konst 
2007  - 2008
Förlagt till Garnis rehabcenter i Boden.
Syftet var att undersöka om konst under ledning av kulturarbetare kan fungera som ett verktyg i rehabiliteringsprocessen och verka hälsofrämjande för målgruppen  genom att låta deltagarna uttrycka sin livssituation i skapande verksamhet. En annan tanke var också att ge gruppdeltagarna möjlighet att prova på olika skapande aktiviteter och genom det initiera till eget skapande i hemmet efter rehabperiodens slut.
Projektet var ett samverkansprojekt mellan Norrbottens läns Landsting, Sunderby Folkhögskola och Garnis Rehabcenterhar och har letts av konstpedagog Lotta Engström Lodin.

Nyfiken Grön - Skapande skola projekt
2011 - pågående
Projekt Nyfiken Grön var ett pedagogiskt kvalitativt kulturprojekt med fokus på barn och unga och deras rätt till kultur, att skapa själv och delta i kultur. Deltagarna jobbade i huvudsak inom konst- och kulturområdet med rörlig bild/film inom skolans ram. 
Det handlade dels om att: ge barn/unga en chans till en form av kulturellt skapande i skolan med bland annat effekter på deras kreativa förmåga, dels att inspirera lärare att använda sig av film/rörlig bild i deras lärande      
Projektet startade på en friskola i Luleå men har spridits till tre olika skolor i länet i Luleå, Jokkmokk och Övertorneå.
Projektet leds av Konstpedagog och konstnär Lotta Engström Lodin samt mediapedagog Cristina Nilsson.
Projektet finansieras med hjälp av Kulturrådets skapande skola pengar, Norrbottens Läns Landsting samt respektive kommun.