Agneta Andersson / 11 jan - 9 apr 2018

BOET, kolteckning, 150 x 300 cm / Foto: Hans-Olof Utsi BOET, kolteckning, 150 x 300 cm / Foto: Hans-Olof Utsi

Om Agneta Andersson
Konstnären Agneta Andersson från Kiruna vilar starkt i en textil tradition – utbildadbland annat på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg – även om materialen genom åren ofta varit andra än de traditionella. Ofta har hon arbetat med skulptur och med verk i glas, metall och textil där materialens olika egenskaper plötsligt blir tydliga och drabbande genom att de förs samman på nya och oväntade sätt. Som konstnär verksam i Kiruna har Agneta Andersson genom åren också varit en viktig röst för utvecklingen av konstlivet, både i staden och i regionen, inte minst tillsammans med kollegorna i konstnärsgruppen Koncentrat, där bland annat Britta Marakatt-Labba ingår.

Att stadsflytten i Kiruna skulle påverka Agneta Anderssons motivval är inte oväntat. 2014 inbjöds hon till den internationella utställningen Kirunatopia, som först visades på Bildmuseet i Umeå och därefter i tyska Dresden. Samma år bjöds hon in till konsthallen i Luleå för att tillsammans med andra konstnärer med rötterna i Kiruna bidra med olika infallsvinklar på den stora samhällsomvandlingen. Hennes bidrag då blev bland annat en serie kolteckningar i storformat som tog andan ur besökarna i utställningen New deadline.

Här visar Agneta Andersson nu teckningen Boet (2014) och monotrycket Sorg och Saknad (2016), som båda kan ses som en fortsättning av det tematiska arbete hon inledde 2014.

Boet handlar om bostadspolitiken i Kiruna och det faktum att många börjar flytta från staden nu när de löses ut från hus och lägenheter på grund av gruvdriften. Sorg och Saknad rör sig runt hennes egen sorg. Tårar med hål i, ståltårarna som faller kring det växande gruvhålet i Kiruna.