Konsten att delta Norrbotten

- Ett integrationsprojekt för utlandsfödda bild- och formkonstnärer

Vill du bli mentor eller deltagare?
Fyll i detta formulär så återkommer vi till dig, eller ta direkt kontakt med projektkoordinator Lotta Lampa
lotta@resurscentrumforkonst.se
070-554 5 915

Om projektet

”Konsten att delta - Norrbotten” är ett projekt för att fånga upp utlandsfödda bild- och formkonstnärer och ge dem möjlighet att etablera sig i Norrbotten och Sverige. Vi samverkar med det nationella projektet Konsten att delta: Bild och form som drivs av KRO och KLYS.

För att kunna ta sig in på den svenska konst- och kulturscenen behövs kontakter och nätverk. Vi söker därför konstnärer/konsthantverkare som har varit i Sverige en längre tid eller nyanlända som inte har kommit igång med sitt konstnärliga arbete i Sverige. Under projektet kommer deltagarna att lotsas in i det Norrbottniska konstlivet genom studiebesök, kurser och seminarier samt nätverkande med etablerade konstnär i Norrbotten. 

Sedan projektet startade 2017, har vi genomfört utställningar, workshops, informationsträffar och andra aktiviteter i Norrbotten. 

Projektinfo

Vi samarbetar med nationella projektet Konsten att delta
som drivs av bl a KLYS och KRO.
Läs mer >

Kontaktperson

Lotta Lampa
Projektkoordinator
lotta@resurscentrumforkonst.se
070 - 554 5 915

Finansiering

Projektet finansieras av
Resurscentrum för konst