Luleå Airport

Utställningarna kan ses i ankomsthallen och är öppen för allmänheten. Utställningen hänger vid fiket på plan ett.

Utställningarna görs i samarbete med Swedavia som driver Luleå Airport.
En jury bestående av konstnärer har valt ut de konstnärer som kommer att ställa ut 2024.

KONSTNÄRER

2019

Partitur II Partitur II

Sture Berglund får anses som en av Norrbottens mer etablerade konstnärer. Han är bosatt och verksam i Piteå och har arbetat med såväl offentliga gestaltningsuppdrag som forskningsprojekt och måleri. I utställningen "Strandstudier" på Luleå Airport ställer Berglund ut sex stycken skisser - som vill visa på det bottniska naturlandskapets sårbarhet och ständiga förändring - bland annat i vågornas rörelser, i sandens formationsrikedom, i stenrevens partiturliknande klangbilder - och i molnens närvaro.
 
Sture Berglund, född 1937, har studerat vid Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm. Sedan början av 1980-talet är han knuten till tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring landhöjning och kust-bygdsförändring samt tolkning och dokumentation av det bottniska natur- och kulturlandskapet.
 
Utställningen pågår 18 sep - 26 nov 2019

Läs hela inlägget »
KLAS KLAS

Sara Edström är född 1968 i Luleå, där hon lever och verkar. Hon arbetar främst med skulptur i långa processer, i en pendling mellan detaljerade studier av människor och abstraherade utsnitt av kropp, hud och hår.

Den serie skulpturer som hon visar på Luleå Airport är porträtt av hennes son då han var 12 år gammal. Hon ville fånga den där tunna linjen mellan barn och tonåring, en liten människa just på tröskeln in i ett kommande vuxenliv. Här är han. Befriande omedveten om vad som ska komma. I sitt långa, okammade hår, i sina nötta favoritmjukisbyxor. Den späda kroppen som ännu är ett barn, som ännu är varken manligt eller kvinnligt kodad och som bär på möjligheten att välja sitt liv och forma sin framtid. 
 
Sara Edström försöker i sina skulpturer frysa ett ögonblick av livet, stoppa tiden vid just den här åldern i sin sons liv och på så vis lyfta fram den. Innan en hinner blinka har tiden gått och han har redan tagit stora kliv in i en vuxenhet, in i en manlighet som ger hopp om framtiden.

Läs hela inlägget »
Jette Andersen Jette Andersen

De senaste åren har Andersen återkommit till teckningen som uttrycksmedel. Detta i samband med en längre kurs ”Sketchland” för Olav Westphalen på Umeå konsthögskola, samt ett konceptuellt projekt ”Recyckling” där ritfilm från ett tidigare arkitektliv ingick. På Luleå Airport visar Jette Andersen stora teckningar på papper i kol och krita. Former och färger har sitt ursprung från hennes plats, Sandnäsudden på södra sidan av luleälven.

Sagt om Jette Andersen
Jette Andersen är inte den som trampar vatten. Hon har forskarens undersökande förhållningssätt. Hon väljer teman ut ifrån sig själv och sin egen livssituation, vrider och vänder, ställer frågor, söker svar i nya tekniker. Bertil Sundstedt, konstnär och konstkritiker.

Jette Andersens konst präglas av en påfallande stark konceptuell ådra sammanflätat med en expressiv estetik och ett gediget hantverkskunnande. Med måleri, skulptur, objekt som främste medier, följer hon en tydlig tematik som efterhand tar sig form på distinkte och olikartade sätt.
Jan-Erik Lundström, skribent, curator och tidigare chef på Norrbottens Museum.

Läs hela inlägget »

Anders Alm är en av Norrbottens mest erkända fotografer, 2018 tilldelades han Rubus Arcticus stipendiet för sitt arbete. Nu är han aktuell med en utställning på Luleå Airport där han visar delar ur projektet; Solitary Road.
 

”Vi hörde talas om en alldeles ensam väg mitt i vildmarken, på andra sidan Torne träsk längst uppe i norra Sverige. Vi hörde berättas om rostiga, gamla bilvrak som rullade längs den ensliga grusvägen, bilvrak som fraktats över isen för länge sedan och tjänade som transportmedel mellan fem okända småbyar inom Talma sameby: Salmi, Kortolatti, Lattilatti, Kattuvuoma och Laimo. En drygt 2 mil lång väg med början och slut, men utan anslutning till andra vägar. En alldeles ensam vägstump, en blindtarm mitt i fjällvärlden, som bara existerar under några korta, snöfria sommarmånader. Och vår nyfikenhet visste inga gränser. Hur är det möjligt att anlägga en väg där, mitt ute i ingenstans? Vem har byggt den och varför? Hur används den? Frågorna var många och vi vis­ste att vi var tvungna att åka dit och möta den med egna ögon: vägen i väglöst land.” Så beskriver Anders Alm början till projektet Solitary Road.

Anders Alm är en erfaren frilansfotograf med många egna projekt/dokumentationer bakom sig. Boken Inside, om ett år med Luleå Hockey och Den barnlösa byn, om byn Vettasjärvi är resultat av två projekt. Den barnlösa byn blev nominerad till bästa fotobok av Svenska Fotografers Förbund 1996. Anders har också erhållit ett flertal stipendier; Författarfondens 5-åriga arbetsstipendium, Nordiska Museets diplom för förtjänstfullt dokumentärfotografi, Borg Meschstipendiet, Sune Jonsson-stipendiet och nu senast Rubus Arcticus.

”Jag har under de år som gått sedan jag började fotografera på heltid genomfört ett antal egna projekt. Jag har också haft möjligheten att publicera det mesta som jag har gjort. Både som böcker, utställningar och tidningsartiklar. De magiska ögonblicken då allt stämmer; ljus, tillfälle, kroppspråk, miljö. Allt sammanlänkat till en helhet. Det är dessa ögonblick som jag som fotograf hela tiden söker. Det blir som en drog, man vill uppleva det igen och igen. Dessa bråkdelar av en sekund när tiden står still.” Säger Anders Alm.

Se också www.andersalm.se

 

Läs hela inlägget »