Residensnätverk

I nätverket Swedish Lapland Artist in Residency, SLAiR, samlar vi aktörer i Norrbotten som driver residens.

Genom att bygga upp konstresidens i länet vill vi öka utbytet och samverkan mellan konstnärer/curators/konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Vi vill få in nya konstnärliga perspektiv till Norrbotten och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över kulturella och nationella gränser.
 
Vi vill även möjliggöra för Norrbottniska konstnärer att få inspiration och kunskap samt att bidra med sin konst och kompetens till andra orter och länder. Genom att få en växelverkan mellan lokala och internationella aktörer  vill vi skapa en dynamisk konstscen i Norrbotten och öka attraktiviteten för konstnärer att bo i Norrbotten. Vi vill minska känslan av att vara i periferin och visa på möjligheten att verka från Norrbotten och vara en del av världen.

Webbsida
Nätverket har en egen hemsida där vi publicerar alla de residens vi genomför. Vi har även ett eget nyhetsbrev som man kan anmäla sig till via den hemsidan. 

Läs mer på swedishlaplandair.com

Samarbetspartners

Jokkmokks Kommun
Samernas utbildningscentrum
Sameslöjdstiftelsen
Northern Sustainable Futures
Havremagasinet
KKV Luleå
Norrbottens Museum
Acusticum
SveFi
Haparanda Kommun
Institutet
Aines konstmuseum

Medlemskap

Vi är medlemmar i 
nationella nätverket
SWAN - Swedish artist residency network
och internationella organisationerna
TransArtists
ResArtist