Happis Arts & Craft

Våren 2021 lanserar Sverigefinska en uppdaterad version av sin konstutbildning. Resurscentrum för konst har varit med som bollplank under processen och även ingått i referensgruppen.

I konst- och hantverksutbildningen Happis Arts & Crafts utgår all undervisning från platsen och människan, och då specifikt Haparanda och Norrbotten. Genom studier och grundkurser inom konst och hantverk, måleri, skulptur, textil, keramik, foto och video undersöker vi oss själva och platsen, samhället, historian, människorna och naturen som omger oss. Vi gräver där vi står!

Med tydliga uppgifter och fritt arbete utför vi övningar i både färg och form men också i hur strukturer, språk, material och kultur påverkar oss. Stort fokus läggs på de konstnärliga grunderna och att bejaka det intuitiva samt att hjälpa dig hitta ditt eget konstnärliga språk. Viktigt blir också inslag om samtidskonsten samt självutveckling.

Utbildningen är CSN-berättigad, läses på heltid här på skolan och ger goda grunder inför vidare studier på exempelvis högskola. Skolan har även restaurang och boende för en trygg och komplett studiemiljö.

Utbildningen Happis Arts & Crafts är framtagen och utvecklad av:
Hans Isaksson: konstnär, curator, projektledare. Uppväxt i Kiruna.
Gustaf Nordensköld: konstnär, designer, curator. Uppväxt i Göteborg.

Med input av referensgruppens deltagare:
Lisa Torell: konstnär och postdok researcher på Umeå konsthögskola
Maria Ragnestam: konstvetare och curator
Hanna Isaksson: Resurscentrum för konst, Norrbotten
Rickard Sandberg: konstkonsulent, Region Norrbotten
Jan-Erik Lundström: curator, skribent, projektledare
Gunhild Stensmyr: Konsthall Tornedalen