Konstpedagogik

Konstpedagogens uppgift är att ge den enskilde besökaren/betraktaren lust och inspiration till en ökad förståelse och kunskap om konst genom att erbjuda information, kunskap, tolkningsmöjligheter och nya infallsvinklar.

Idag erbjuder de flesta konsthallar och museum i Norrbotten konstpedagogisk verksamhet i sina lokaler. Det kan vara i form av guidade visningar, föreläsningar eller arbete i ateljé. Verksamheterna kan anpassa sitt innehåll utifrån målgruppens ålder. Konsthallar och museum brukar ordna:

  • Guidade visningar anpassade utifrån barnens ålder
  • Prova-på verksamhet i ateljé
  • Föreläsningar

Ta kontakt direkt med institutionen för att höra vad de har att erbjuda.

Det finns även bildpedagoger som frilansar och som man kan boka till sin verksamhet.