Artist Talk: Erik Thörnqvist

Onsdag 20/11, 17 – 18, Luleå Konsthall, Kulturens Hus, Fri entré

Foto Jari Kallio
Foto Jari Kallio

Erik Thörnqvist från Luleå har precis avslutat sin utbildning på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har under de senaste åren ställt ut såväl internationellt som nationellt.

Erik Thörnqvist bor och verkar mellan Stockholm och Luleå. Han arbetar med olika fiktiva, historiska, kollektiva och personliga referenser för att utforska känslomässiga tillstånd, arbete och hur queera kroppar kan definiera en plats.

Under hösten har Erik bland annat vistats i Berlin och besökt flera platser inför arbetet med projektet ”Steam Salon”. I projektet undersöker konstnären det queera crusingrummet som ett verktyg för att förstå makthierarkier, blickar och rum.

Thörnqvist arbete har visats i olika utställningar, bl.a. "Island Life" Stockholm, ledd av Susan Philpsz, KOMASK Master Salon, Antwerpen; OPEN UT, Tromsö Norge; Cityscapes på CICA Museum i Seoul; Ingen Äger Tiden, grupputställning på Örebro Läns Museum kuraterad av Daniel Urey; Loungen på Konstnärshuset Stockholm och Epicentrum of Everything på Galleri Syster.
 
www.erikthornqvist.com