Workshop: Att skriva om din egen konst

Torsdag 18 – fredag 19 april 2024
Plats: Regionhuset Robertsviksgatan 7, Luleå
Kursledare: Sonia Hedstrand

Välkommen att ansöka till en workshop för att skriva om din egen konst. Kursen är avgiftsfri och riktar sig till yrkesverksamma bildkonstnärer som bor och/eller är verksamma i Norrbotten. Observera att det finns ett begränsat antal platser så ett urval kommer att göras.

Besked ges före 1 mars 2024.
Ansökan skickas per e-post till rikard.sandberg@norrbotten.se ange "Ansökan Egen konst" i rubriken.

Ange namn, adress, och en kort förklaring varför ni söker kursen. Sista ansökningsdag är 23 februari 2024.
Ni kommer själva att välja vilken typ av text ni arbetar med, men den ska handla om ert eget konstnärliga arbete, ett slags artist statement för en ansökan, hemsida, utställning, publikation eller dylikt. Men framför allt är skrivande ett hjälpmedel för att förstå sin egen konstnärliga praktik.

Kursen innebär:
-att förbereda en text innan den fysiska träffen
2 heldagar workshop på Regionhuset i Luleå torsdag-fredag 

-att arbeta vidare med texterna efter workshopen för återkoppling med kursledaren digitalt.

Resurscentrum för konst och Konstkonsulenten bidrar med rese- och boendekostnader för resor inom Norrbotten.

Sonia Hedstrand är själv konstnär och har arbetat som lärare, föreläsare och handledare på många konstskolor och konsthögskolor i Sverige och utomlands under flera år, samt är även konstkritiker för Dagens Nyheter och i flera andra publikationer som KROs tidning Konstnären samt Konstguiden mm.

För mer information: www.soniahedstrand.se.

Arrangörer är Resurscentrum för konst och Konstkonsulenten vid Region Norrbotten.