Artist Talk: Hildegard Skowasch

Fredag 25 oktober kl. 13.30 (Bok & Bild)

Konstnären Hildegard Skowasch bor och verkar vanligtvis i Berlin, under hösten 2019 är hon inbjuden till KKV Luleå på konstnärsresidens under två månader.

Hildegard Skowasch kommer att berätta om sitt konstnärliga arbete och hennes upplevelser av att bo och verka i Luleå/Norrbotten som hon besöker för första gången i sitt liv.

Hildegard Skowasch verk skapas i en öppen arbetsprocess som hon själv menar är improvisationer. Hon kombinerar element som normalt inte hör samman och omarbetar dem tills de blir en kompatibel helhet.  Verken utvecklas intuitivt och formas utifrån hennes personliga erfarenheter. Fel och olyckor är en inneboende del av arbetsprocessen och öppnar upp för andra möjligheter till utforskning. Allt är i rörelse, inget är fixerat. Papper är det primära materialet men kan också användas i kombination med andra material, exempelvis keramik.

Skowasch verk innefattar både figurativa och abstrakta verk som agerar ömsesidigt och är medbestämmande. Figurerna kan ses som karaktärer i en imaginär pjäs. Tillsammans med abstrakta element och teckningar fungerar de som en ensemble på scenen och skapar sina egna scener och tablåer. Denna interaktion blir en improvisation i sig.

Föreläsningen genomförs på engelska.

Residenset är en del av projektet Swedish Lapland AiR som drivs av Resurscentrum för konst.

www.hildegardskowasch.de
www.hildegard-projekt.de

Moskito Art Talk är ett föreläsningskoncept som har initierats av Resurscentrum för konst, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå. En gång i månaden föreläser en konstnär om sitt arbete på Luleå Konsthall.