Artist Talk: Josefin Tingvall

Onsdag 18 december kl. 17 – 18, Konsthallen i Luleå, Kulturens Hus, Fri entré
 
Josefin Tingvall är född 1993 i Arvika, men har sin bas i Göteborg.  Hon är Luleå kommuns ateljéstipendiat 2018 - 2019.  Tingvall är utbildad vid Linköpings Universitet, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Som konstnär arbetar hon med experimentell färgning, dokumentationsprocesser och hantverksmässiga tekniker med en undersökande och narrativ metod.

Under hennes utbildning har textil och mjukhet varit ett centralt ämne, materialmöten där kärnan är poetisk och materiellt ifrågasättande. Teman som miljö, skörhet, förändring och förgänglighet och ett utforskande av människans roll i vår egenuppbyggda värld intresserar henne. Tingvall har utvecklat egna tekniker och använder sig av textil, film, text och fotografi. En återkommande metod är att gå, samla och skapa upprepande mönster av handlingar. Hantverket är en handling och hon vill ge handlingen utrymmet att förändra i sitt liv.

Under ateljévistelsen har hon jobbat med tematiken svart vatten, en materiell konversation mellan materialen järn, träd och vatten. Utställningen Svart vatten visas i Konsthallen 16.11 – 12.1 2020.