Uppdragsbeskrivning grafisk form och logotype N.O.P.E

N.O.P.E - Norrbottens Performancenätverk bjuder in konstnärer till ett uppdrag att ta fram nätverkets logotype och grafiska form

Norrbottens Performancenätverk består av dansare och konstnärer som rör sig inom den performativa konstformen. Nätverket drivs av sina medlemmar i samarbete med Danskonsulenten och Resurscentrum för Konst. Just nu har nätverket blivit beviljade ett 3-årigt projektbidrag för att utveckla verksamheten. I samband med detta ska en ny hemsida tas fram och nätverket lanseras utåt. I den processen behövs en logotype och grafisk form.

Inom nätverket genomförs workshops, fortbildningar och olika former av utbyten. N.O.P.E syftar till att främja samverkan mellan professionella dansare och konstnärer inom Norrbotten eller med Norrbottnisk anknytning som vill arbeta performativt. Idag har nätverket ca 23 medlemmar.  

Uppdrag
- Ta fram en logotype
- Ta fram en skiss på hur en hemsida kan se ut
- Ta fram mallar för elektronisk flyers, brevpapper och affisch.
 
Krav på sökande konstnär/konsthantverkare
- Sökande ska vara professionellt verksam och bo heltid eller deltid i Norrbotten.  
 
Sammanställ följande information i en PDF
- Portfolio med bilder på ditt arbete (max 15 sidor/4 senaste projekt)
- CV
- Kontaktuppgifter och länk till eventuell hemsida
- En motivering till varför du vill ha detta uppdrag.

Ersättning betalas ut i enlighet med rådande arvodesrekommendationer.

Deadline 13 juni 2024. Märk ansökan ”grafisk form N.O.P.E” och skicka till:
Theresa Lekberg, Projektledare N.O.P.E
theresa.lekberg@gmail.com