Thomas Hämén / 3 jul - 18 sept 2018

På Luleå Airport visar Thomas Hämén sin installation "Shiatsu Shaker".

Thomas Hämén är konstnär, född i Luleå 1987 och bor och verkar i Luleå och London.

Hämén är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt det postakademiska residensprogrammet De Ateliers i Amsterdam.

I sin konst, där han jobbar i och mellan många olika medium, undersöker Hämén de invecklade och ibland oväntade relationerna mellan människor, biologi och teknik i modernt liv och populärkultur. På ett analytiskt men också lekfullt sätt används specifika material och dess inneboende kvalitéer för att skapa poetiska och ibland komiska konstverk som vill få oss att reflektera över vår plats på vår planet, vår historia och eventuella framtid.