Lena Ylipää / 26 nov - 12 feb 2020

Tall - En närgången granskning av en talls minsta beståndsdelar
(2019)

I verket Tall undersöker konstnären noggrant såväl tallens minsta beståndsdelar som avbildandets grundläggande metod, teckningen. Genom en lek med storlek avslöjas sökandet efter den rätta linjen och formen. Originalets betydelse får en underordnad roll där pennans avtryck digitaliserats och det traditionella konstnärsmaterialet, papper och blyertspenna, representeras av printerns bläck på ett anspråkslöst underlag.
Tall är en del av det större verket Arv, där konstnären fokuserat på frågor om förvaltning av skog och på hur synen på skogen förändrats under de senaste generationerna.

Om Lena Ylipää
Lena Ylipää är bosatt i Lainio och Boden. Hon flyttade tillbaka till Norrbotten efter avslutad utbildning på Konstfack 1996 och har varit verksam i länet sen dess. Teman i hennes konstnärskap ligger nära hennes vardag i norra Tornedalen och hon arbetar med en mängd olika tekniker och material. I sina senaste arbeten har Ylipää fokuserat på teckning, där även rumslig gestaltning och interaktion med betraktaren är centrala i verken. Ylipää har ett stort intresse för samhällsstrukturer, särskilt de omvandlings- och utvecklingsprocesser som pågår i norr. Just nu extra intresserad av normer och attityder som rör periferibegreppet samt regionala och kulturella gränsdragningar.
Och tallar.

Lena Ylipää har arbetat som konstkonsulent hos Region Norrbotten och har också ett tidigare engagemang i olika branschorganisationer. Tillsammans med kollegorna i konstnärsgruppen Koncentrat har hon medverkat i olika projekt, nu senast i utställningen Time Out i Kiruna.

Följ Lena på Instagram