Anna Almqvist / 15 mars - 10 juni 2019

11 oktober 2014” akvarell 55 x 55 cm 11 oktober 2014” akvarell 55 x 55 cm

Om utställningen
Anna Almqvist målar tematiskt och sorterar sina bilder efter år. Hennes akvareller har inga andra titlar än de dagar de färdigställdes. På så vis växer en bilddagbok fram. I den här utställningen visar hon verk från åren 2012-2017, då grönska, kvistar, snår, organiska former och växter frodades i hennes konst. Det var enligt henne själv sköna år, när hon producerade mycket, utan ansträngning och med flyt i måleriet. Under perioden började Almqvist experimentera med prickteknik, ett sätt att blanda färg optiskt men även en metod att skapa struktur och perspektiv i bilderna. Hennes teknik kännetecknas av skarpa kontraster mellan ljus och mörker och starka färger. 

Om konstnären
Anna Almqvist är född 1963. Hon bor i Luleå och har varit aktiv konstnär sedan 2007, när hon hade sin första separatutställning på Galleri Skåda i hemstaden. Almqvist är självlärd och kan sägas tillhöra slow art-rörelsen. Hennes akvareller växer fram mycket långsamt. Hon blandar färgen traditionellt på paletten, men även optiskt med lager-på-lagerteknik och med små färgprickar. Som ytterligare ett sätt att blanda och binda ihop färgerna laserar hon med vatten eller tunn färg. Almqvist teman har alltid kretsat kring kroppen. Växter och organliknade former växer samman i hennes bilder, där formerna representerar kroppens svagheter och växterna den läkande kraft som skapande innebär.