Gert Frost / 30 aug - 13 nov

Gert Frost "Hockey" Gert Frost "Hockey"

Det var den 16 september 2017 och Luleå hockey fans skulle ha sin traditionsenliga premiärmarsch för att fira att säsongen skulle dra igång. Dessutom var det jubileum, alltså var det fest. En del reagerade mot att röken från deras bengaler stundtals låg tät över stadsparken i Luleå. Och mot att många var maskerade och mot en del av de ramsor som skanderades. Gert Frost var på plats med sina kameror och efteråt skapade bilderna diskussion. De är lika aktuella idag.

Utställningen på Kiruna flygplats innehåller några bilder från det tillfället, men också andra motiv från olika platser i Norrbotten och Sverige.

Gert Frost är skribent och fotograf med skånska rötter, men sedan 35 år bosatt i Norrbotten. Yrkeslivet började en gång med foto, men livet ville lite annorlunda och pennan tog över i början av 1980-talet. Det blev många år som nyhetsjournalist, några böcker och också som konsult i medie- och kommunikationsfrågor innan fotodelen vaknade till på riktigt allvar igen.

Under de senaste åren har bilden blivit allt viktigare i hans berättande och han har bland annat under drygt tre år drivit projektet ShutterUpNorth som uteslutande innehållit bilder från Norrbotten, sett genom hans objektiv. Ett projekt som nu är avslutat men som när det startade beskrevs såhär: ”ambitionen är inte att förändra bilden av Norrbotten, däremot att bidra till att göra den mer varierad och därmed mera sann”.

Idag lämnar han inte hemmet i Rosvik utan att kameran finns med. Han har kallats kulturfotograf på grund av sitt ständiga sökande efter miljöer, människor och detaljer som kan bidra till vår gemensamma berättelse.
Men sin bakgrund som journalist är det naturligtvis så att han också använder det ”ögat” för att söka motiv. En bild är sällan enbart en bild, utan oftast hittar den uppmärksamma betraktaren en underliggande berättelse. Men det är inte alltid uppenbart, en bild kan också få ställa krav på betraktaren. I bästa fall kan ett motiv locka fram tankar eller tillåta fantasin att göra egna utflykter. Den här utställningen har han valt att kalla ”Pratbilder”, just för att bilderna på olika sätt tar upp aktuella ämnen och går att föra samtal kring.

För Gert är bilden ett verktyg för att förstå eller begrunda verkligheten. Det som varit eller det som är. I vissa stunder till och med det som kan komma att bli.