Kenneth Mikko / 1 sep – 11 dec 2018
 

Yli-Kyrö, Muonio Yli-Kyrö, Muonio

DALEN

Vad kan man utläsa av ett landskap? 
Hur formar människor landskapet?
Hur betraktar vi och andra landskapet? 
Vad säger oss landskapet om världen, tiden och oss själva?

Det är några frågor som fotografen Kenneth Mikko ställt sig i arbetet med utställningen Dalen. Utgångspunkten är Tornedalen. Här pågår flera processer samtidigt. 

Gamla näringar som jord- och skogsbruk och renskötsel försvinner eller får ny skepnad. Världen har kommit till dalen – med nordamerikanska gruvföretag, långväga flyktingar, thailändska bärplockare och internationella vinterturister. Den nya globaliseringen har ersatt de gamla öst-västliga handelsförbindelserna.

Landskapet ger oss rum att vara i. Det ger tillhörighet, men också plats för kontemplation och visioner om den större världen.
Fotona på Kiruna flygplats ingår i utställningen Dalen. Den har tidigare visats på Tornedalens museum i Torneå och på Norrbottens museum i Luleå.

Kenneth Mikko är fotograf och skribent, fokuserad på Arktis, Barentsregionen och framför allt Nordvästryssland. Han har gett ut böcker om Komirepubliken, Archangelsk och Nenets i Ryssland och senast en fotobok om bastubadande som transformation. Mikko har varit redaktör för kulturtidskriften ”N66 – Kultur i Barentsregionen” och kultursajten ”barentsculture”, liksom utgivare av musik och ljudlandskap. Han har en internationell master i fotojournalistik. Kenneth Mikko är född och uppvuxen i Kiruna och är numera bosatt i Haparanda.
 
www.kennethmikko.com