Karin EE Von Törne Haern / 8 maj - 30 aug 2018

Karin EE von Törne Haern, Kanoper, Akrylmålningar Karin EE von Törne Haern, Kanoper, Akrylmålningar

Jag intresserar mig för måleri som verksamhet, en handens intelligens, och jag experimenterar och fördjupar mig i klassiska tekniker. Att måla är för mig att berätta om ljus och mörker och om livets villkor genom tingen, om att  ta vara på och förvalta den samtid vi delar, ställd mot våra livs ändlighet. Det är berättelser om stilla skönhet, ibland ett bedrägligt lugn, om frusna ögonblick i tidens flöde. Jag följer mitt eget spår och är inte så påverkad av att följa med i tiden. Om man går sin egen väg får man gå ifred. Jagar man trender är man alltid på efterkälken eftersom någon annan satt trenden.
Jag målar med gamla beprövade tekniker. Tunna lasyrer, tålmodigt lagda på varandra med djup i färgerna och mycket volym. Idéer och inspiration hämtas ur drömmar, ur fantasi och verklighet, från nuet, det förflutna och från framtiden.