Oscar Mega Männikkö / 26 okt - 18 jan 2018

Om utställningen Vargpojken Om utställningen Vargpojken

Utställningen Vargpojken består 5 stycken bilder som handlar om Norrbotten, identitet och historia.
Oscar Mega Määnikkö arbetar med bild, installation och ljud. 
Återkommande teman är subkultur, kulturarv och om det annars dolda i samhället.

Oscar Mega Männikkö
f. 1986 i Vittangi, Sverige.
Bor och är verksam i Boden, Sverige.
BA och MA examen från Umeå Konsthögskola.