Leif Å Larsson / 17 aug - 26 okt 2017

Tidsfragment VII olja 2016 115x75 Tidsfragment VII olja 2016 115x75

Om utställningen Tidsfragment
Leif Å Larsson har alltid intresserat sig för gamla hus i sitt måleri. Husen är en form eller volym som han kan arbeta fritt med och genom skiftande ljus och färger frammana en känsla eller en stämning genom, nästan som ett porträtt.

I senare målningar har Leif Å Larsson börjat intressera sig mer för de människor som har byggt och bebott de gårdar och hus han har målat genom åren. Släktalbumet har gett såväl underlag som inspiration för att fortsatt arbete med målningar av ”husens folk”.

Om utställningen Tidsfragment
Leif Å Larsson har alltid intresserat sig för gamla hus i sitt måleri. Husen är en form eller volym som han kan arbeta fritt med och genom skiftande ljus och färger frammana en känsla eller en stämning genom, nästan som ett porträtt.

I senare målningar har Leif Å Larsson börjat intressera sig mer för de människor som har byggt och bebott de gårdar och hus han har målat genom åren. Släktalbumet har gett såväl underlag som inspiration för att fortsatt arbete med målningar av ”husens folk”.

Om Leif Å Larsson
Efter 11 år i Stockholm flyttade Leif Å Larsson hem till Norrbotten igen. Han gick på konstskola och hade ateljé på Kulturakuten (Luleå) i många år. Idag bor han i sitt föräldrahem i Orrbyn utanför Råneå där han även har sitt ateljéhus. Sedan 1992 arbetar Larsson delvis som konstlärare på Konstskolan Sunderby folkhögskola.

About the exhibition Time Fragments
Leif Å Larsson has always been interested in old houses in his painting. The houses are a form or volume that he can work freely with, and through varying light and colors, emit a feeling or a mood through, almost like a portrait.

In later paintings, Leif Å Larsson has begun to be more interested in the people who have built and inhabited the farms and houses he has painted over the years. The family album has provided both evidence and inspiration for continued work on paintings of "the people of the house".

---

About Leif Å Larsson
After 11 years in Stockholm, Leif Å Larsson moved back to Norrbotten. He attended art school and had a studio at Kulturakuten (Luleå) for many years. Today he lives in his childhood home in Orrbyn, outside of Råneå, where he also has his studio house. Since 1992 Larsson has worked as an art teacher at the Art School of Sunderby Folkhögskola.  
Efter 11 år i Stockholm flyttade Leif Å Larsson hem till Norrbotten igen. Han gick på konstskola och hade ateljé på Kulturakuten (Luleå) i många år. Idag bor han i sitt föräldrahem i Orrbyn utanför Råneå där han även har sitt ateljéhus. Sedan 1992 arbetar Larsson delvis som konstlärare på Konstskolan Sunderby folkhögskola.

About the exhibition Time Fragments
Leif Å Larsson has always been interested in old houses in his painting. The houses are a form or volume that he can work freely with, and through varying light and colors, emit a feeling or a mood through, almost like a portrait.

In later paintings, Leif Å Larsson has begun to be more interested in the people who have built and inhabited the farms and houses he has painted over the years. The family album has provided both evidence and inspiration for continued work on paintings of "the people of the house".

About Leif Å Larsson
After 11 years in Stockholm, Leif Å Larsson moved back to Norrbotten. He attended art school and had a studio at Kulturakuten (Luleå) for many years. Today he lives in his childhood home in Orrbyn, outside of Råneå, where he also has his studio house. Since 1992 Larsson has worked as an art teacher at the Art School of Sunderby Folkhögskola.