Artist Talk: Kerstin Hedström

Foto: Ulf Boström Foto: Ulf Boström

Kerstin Hedström ryggar inte för det komplicerade i sitt konstskapande. Det omständliga i arbetsprocessen, långsamheten i det precisa arbetet, omsorgen om detaljer, det meditativa i upprepandet. I över trettio år har hon arbetat som konstnär med inriktning mot offentlig gestaltning, återvunna material och ljus.

Kerstin Hedström använder sig ofta av förbrukade föremål, ting som bär tysta vittnesmål och blir till symboler för skeenden, känslor och erfarenheter när de sätts samman och bildar mönster, ytor och former. Tiden är en viktig komponent i hennes arbete. Hon arbetar med slow art, en rörelse inom konsten där teknik, material och arbetsprocess fått en särskild betydelse.

Kerstin kommer att berätta om sina senaste verk - och om två utställningar som hon deltar i just nu i Nya Zealand.

Text: Marianne Söderberg