Artist Talk: Tomas och Anja Örn

 Tomas och Anja Örn kommer att prata om hur de arbetar med konsten som en möjlighet att förstå en plats och ett verktyg för att diskutera platsens användande. De har undersökt tomheten och mellanrummen för att se vilken demokratisk betydelse platser utan given form har i staden.
 
Vad är en stad? Kanske summan av de människor som lever där. Människan och platsen, en pågående tolkning av varandra.  I Havremagasinets projekt Avstamp Boden undersökte de möjligheterna att förstå en stad utifrån vem som tittar på platser och vilka blickar som beskrivs.
 
Via Svalbards kolgruvor sökte de sig vidare genom den industriella naturen i norr.  Därefter har deras intresse kretsat kring gruvlandskapen och de utbyggda älvarna i Norra Sverige. Gemensamma resor och undersökningar som lett till Anjas verk om Luleälven, Till minnet av en älv och projektet Att Använda Landskap där Anja och Tomas har samarbetat med Fanny Carinasdotter. Ett verk där de undersökte skärningspunkten mellan industri och natur vid AITIKs stora dagbrott för kopparbrytning, verket har  bland annat visats på Moderna Museets modernautställning Med framtiden bakom oss.

2018 Var
 
Läs mer om Anja och Tomas här: http://ratdragonproduction.se