Artist Talk: Karl Sjölund

Karl Sjölund är en av de konstnärer som har bidragit med nyproducerade verk till Luleåbiennalen. I den nedlagda försvarsanläggningen Rödbergsfortet i Boden, har han framställt installationen ‘En känsla av krig’ som har uppmärksammats i flera medier. Karl kommer att berätta om de historier han utgått ifrån och de strategier och teorier som har väglett arbetet med verket.

Läs mer om ‘En känsla av krig’ på Luleåbiennalens hemsida>>

Arrangörer: Luleå Konsthall, Resurscentrum för konst och KKV Luleå