Open Call: Ny Formation! 2020

Samverkan dans, konst, litteratur

Under vintern 2020/2021 bjuder vi in Norrbottens dansare, författare och konstnärer till ett nytt tvärdisciplinärt samarbete. Tillsammans får ni möjlighet att mötas och arbeta ihop.

Deltagarna kommer att få arbeta utifrån regionens temaår 2021: Demokrati 100 år. År 2021 är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige och temat uppmärksammas av både regering, statliga myndigheter och organisationer. 

Det är ett unikt tillfälle att uppmärksamma att demokratin ständigt måste främjas, förankras och försvaras. Demokratin står i dag inför tre utmaningar: ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar samhället. Hur ser konsten och konstnärens roll ut i det demokratiska rummet, historiskt och idag.

Deltagarna kommer att delas in i tre grupper med en dansare, en bildkonstnär och en författare i respektive grupp. Varje grupp lägger upp sitt gemensamma arbete utifrån temat och de kunskaper man besitter inom gruppen. Under maj månad redovisar respektive grupp sitt gemensamma arbete på valfritt sätt. Det kan vara genom film, publikt samtal, text, utställning, föreställning etc, ni väljer formen.

Varje deltagare får
- Ersättning 40 000 kr + moms
- 5 000 kr för produktion, exempelvis resor inom länet, köpa in material, hyra in sig i en lokal, anlita en filmare etc.

Kriterium för sökande
• Professionell utövare inom konst, litteratur eller dans, med högskoleutbildning eller motsvarande eller minst 4 års arbetslivserfarenhet.
• Boende i Norrbotten.

Ansökan
Sista dagen för Open call är den 29 november 2020, vid midnatt. Beslut tas under vecka 49 av en jury.
Skicka din ansökan till: lotta@resurscentrumforkonst.se
Markera e-postmeddelandet med ”Ny Formation!”
Vänligen samla följande i en PDF:
• Motivationsbrev, varför du vill delta i samarbetet, hur ser du att det kan utveckla dig i ditt egna skapande, hur ser du på att jobba i grupprocess? Högst 1500 ord
• Foton av dina tidigare verk/projekt, högst 5 projekt och tre bilder/projekt. Har du en film du vill dela, skicka gärna länk till den.
• CV
• Adress till webbsida eller andra sociala medier
• Kontaktinformation

Kontakt
Har du frågor? Kontakta
Lotta Lampa, koordinator Resurscentrum för konst
lotta@resurscentrumforkonst.se
 

 

Ny Formation! arrangeras av Resurscentrum för konst, Resurscentrum för litteratur och Danskonsulenten i Norrbotten och genomförs med extra statliga stödmedel som Norrbotten har tilldelats på grund av rådande pandemi