Open Call: Händer tillsammans 2020

- Ett samverkansprojekt mellan konsthantverkare och samiska slöjdare i Norrbotten.

Under vintern 2020/2021 bjuder vi in till ett nytt tvärdisciplinärt projekt som riktar sig till professionella konsthantverkare och samiska slöjdare som är verksamma och boende i Norrbottens län. Tillsammans får ni möjlighet att mötas och arbeta ihop.

Deltagarna kommer att få arbeta utifrån regionens temaår 2021: Demokrati 100 år. År 2021 är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige och temat uppmärksammas av både regering, statliga myndigheter och organisationer. Det är ett unikt tillfälle att uppmärksamma att demokratin ständigt måste främjas, förankras och försvaras. Demokratin står i dag inför flera utmaningar, bland annat ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar samhället. Hur ser konsthantverket och den samiska slöjdens roll ut i det demokratiska rummet, historiskt och idag?

Deltagarna kommer att delas in i två grupper med en konsthantverkare och en samisk slöjdare i varje grupp. Varje grupp lägger upp sitt gemensamma arbete utifrån temat och de kunskaper man besitter. Under maj månad redovisar respektive grupp sitt gemensamma arbete på valfritt sätt. Det kan vara genom film, text, utställning, föreställning etc, ni väljer formen. Utövarna ska även hålla en digital eller publik föreläsning om sitt samarbete.

Varje deltagare får
- Ersättning 35 000 kr + moms
- 6 250 kr för produktion, exempelvis resor inom länet, köpa in material, hyra in sig i en lokal, anlita en filmare etc.

Kriterium för sökande
• Sökande ska vara yrkesverksam. Studier/gesällbrev inom slöjd eller konsthantverk är meriterand
• Boende i Norrbotten.

Ansökan
• Sista dagen för ansökan är den 9 december 2020, vid midnatt. Beslut tas
under samma vecka av en jury.
• Skicka din ansökan till: lotta@resurscentrumforkonst.se
• Markera e-postmeddelandet med ”Händer tillsammans”
• Vänligen samla följande i en PDF:
• Motivationsbrev, varför du vill delta i samarbetet, hur ser du att det kan utveckla dig i ditt eget skapande, hur ser du på att jobba i grupprocess? Högst 1500 ord
• Foton av dina tidigare verk/projekt, högst 5 projekt och tre bilder/projekt.
Har du en film du vill dela, skicka gärna länk till den.
• CV med utbildning samt yrkeserfarenheter
• Adress till webbsida eller andra sociala medier
• Kontaktinformation

”Händer tillsammans” arrangeras av Resurscentrum för konst och Länshemslöjdskonsulenten i samarbete med Samernas utbildningscenter. Med extra statliga stödmedel som Region Norrbotten har tilldelats på grund av rådande pandemi.