Intresseanmälan Björknäsgården 2020

Norlandia, Björknäsgården, Boden

Upphandlande organisation
Norlandia Björknäsgården
Björknäsgränd 1
961 64 Boden
Länk till hemsida: https://norlandia.se/sv/aldreomsorg/boden


1.1                    Inbjudan
Norlandia tillsammans med Resurscentrum för konst och Konstkonsulenten inbjuder härmed konstnärer i Norrbotten att inkomma med en intresseanmälan för konstnärliga uppdrag på Björknäsgården. 13 stycken uppdrag ska fördelas på lika många konstnärer. Total budget 2 miljoner.


1.2                    Bakgrund
Norlandia Björknäsgården är ett nybyggt och modernt äldreboende beläget i centrala Boden. Verksamheten omgärdas av en vacker utemiljö med grönområden och inom promenadavstånd nås Bodens affärer, restauranger, caféer och övriga serviceinrättningar.

Björknäsgården erbjuder 126 moderna lägenheter fördelade på två huskroppar med 3-4 plan per hus. Varje enhet har mottagningskök, matsal, vardagsrum och balkong eller uteplats där boende umgås, intar måltider och genomför en del aktiviteter.

Norlandia är på uppdrag av Bodens kommun ansvariga för driften av verksamheten. Under ledning av verksamhetschef och enhetschefer arbetar omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och aktivitetsansvariga medarbetare med vård och omsorg till de boende.
 
1.3                    Konstnärligt gestaltningsuppdrag
 
Uppdrag från kommunen
1 % av entreprenadkostnaden för byggnationen inklusive markarbete ska nyttjas till konstnärlig utsmyckning (ett/flera konstnärliga verk). Utföraren ska anordna en tävling där en oberoende jury beslutar om valet av konstnär och konstnärligt verk.
 
Norlandia har valt att arbeta med Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst samt Ricky Sandberg, Konstkonsulent, från Region Norrbotten som rådgivare i projektet att ta fram konst till Björknäsgården utifrån 1%-regeln. Utifrån deras kunskap och stöd har följande plan utarbetats.
Projektet delas upp i tre delprojekt och tävlingar.
 
1.3.1 Presentation av uppdrag
Presentation av de tre delprojekten
A. Konstnärlig gestaltning avdelning & sociala ytor
B. Konstnärlig gestaltning entré
C. Konstnärlig gestaltning utomhus
 
A. Konstnärlig gestaltning avdelning & sociala ytor
Yta:
7 plan med 14 avdelningar
1 personalrum & 1 frisörsalong
3 gemensamma utrymmen: bibliotek, matsal och mötesrum.
Upplägg: Varje avdelning/rum tilldelas en konstnär.
Antal konstnärer: 11 konstnärer får uppdrag.

Se gärna hur ett våningsplan med två avdelningar ser ut i denna film.
https://www.facebook.com/202211977035066/videos/451163242173461

B. Konstnärlig gestaltning entré
Yta: Luftrummet/väggen ovanför caféet i entrén.
Upplägg:
- Två stycken konstnärer får skissa på förslag, en konstnär väljs ut av en jury och får uppföra sitt verk.
 - Konstnären får hjälp med upphängning, tekniska lösningar etc som måste lösas med Björknäsgården.

C. Konstnärlig gestaltning utomhus
Yta: Framsida av byggnaden i en park som de boende har tillgång till. Vi ser gärna att det blir ett skulpturalt ljusverk som boende har glädje av året runt och som kan ses såväl från lägenheterna som från bilvägen. El finns på området.
Upplägg:
- Två stycken konstnärer får skissa på förslag, en konstnär väljs ut av en jury och får uppföra sitt verk.
 - Konstnären får hjälp med upphängning, tekniska lösningar etc som måste lösas med Björknäsgården.

Arbetet med konstnärlig gestaltning sker i tre steg:
1. Möjlighet att besöka platsen för research
2. Skissa
3. Genomförande

Del 1:
Konstnärerna som har fått uppdraget kommer att ges möjlighet att besöka Björknäsgården och göra research. Vi står för resekostnader och boende en natt vid behov.

Del 2:
Uppdrag A: Konstnärerna kan göra urval från tidigare verk alternativt arbeta fram nya verk. Avstämningsmöten under våren där konstnären presenterar sitt urval.

Uppdrag B: 2 Skissuppdrag mellan februari-juni
 
Uppdrag C: 2 Skissuppdrag mellan februari-juni

Jury
Konstnärerna som tilldelats uppdrag B eller C skissar fram förslag till konstverk som presenteras för en urvalsgrupp bestående av tre sakkunniga från konstområdet, varav en KRO-representant, en representant från Norlandia, samt en boende på Björknäsgården och en från personalen.
 
Avtal sluts kring förutsättningar för genomförande med den konstnär vars förslag betraktas som bäst lämpat för platsen och uppdraget utifrån estetiska kvalitéer, konstnärlig höjd, budget och tidsplan. Norlandia tillskriver sig rätten att avbryta upphandlingen om inget av de inkomna förslagen anses lämpliga.

Del 3:
Uppdrag A – Verken placeras senast juni 2021.
Uppdrag B – Verket uppförs i September/Oktober, jurymöte skissuppdrag i Juni.
Uppdrag C – Verket uppförs i Oktober/November, jurymöte skissuppdrag i Juni.

1.3.2 Målgrupp
Målgrupp för den konstnärliga gestaltningen är boende, personal och besökande på Björknäsgården.
 
1.3.3 Uppdragets förutsättningar
Krav vid bedömning av konstnärer som tilldelas uppdrag:
konstnär med konstnärlig högskoleutbildning, alternativt flerårig erfarenhet av konstnärlig verksamhet på professionell nivå med meriterande uppdrag, medlemskap i yrkesorganisationer tas i beaktande.
registrerad för F-skatt
inte vara föremål för konkursansökan eller vara dömd för brott avseende yrkesutövningen
kunna delta i processen samt leverera enligt de tidsramar som är fastslagna
konstnären ska vara skriven i Norrbotten.
Krav på inriktning och utformning, gestaltningen ska:
verka i dialog med platsen
ta hänsyn till platsens tillgänglighetsaspekter - ålder, genus, funktionsvariationer
Särskilda krav på utformning:
hållbarhet och kringlösningar, exempelvis montering
underhållsaspekter
 
1.4 Budget
För alla uppdrag gäller att budgeten skall täcka lön till konstnär, materialkostnader, inramning, uppförandekostnader av verk, eventuella transporter, nödvändiga försäkringar under arbetets gång, andra kostnader som uppstår i samband med uppförandet av verket. I utomhusverket ska även markarbete och dragning av el räknas in.

Uppdrag A: Ett uppdrag på 40 000 kr + moms. Resterande tio uppdrag 80 000 kr + moms.

Uppdrag B: Skissuppdrag 20 000 kr + moms. Totalbudget 300 000 kr + moms.
 
Uppdrag C: Skissuppdrag 30 000 kr + moms. Totalbudget 600 000 kr + moms        
 
1.5 Upphandlingsföreskrifter
1.5.1 Upphandlande organisation
Norlandia Björknäsgården, organisationsnummer: 556576-2266
 
1.6 Ansökan
Sista dagen för intresseanmälan är den 31 Januari 2021, vid midnatt.
Skicka din ansökan till: hanna.isaksson@norrbotten.se
Markera e-postmeddelandet med ”Björknäsgården”

Vänligen samla följande i en PDF:
- Uppge först vilka av delprojekten du är intresserad av, du kan söka till alla eller endast de projekt du är intresserad av. Skriv exempelvis: Jag är intresserad av delprojekt A, B, C
- Foton av tidigare verk/projekt, högst 5 projekt och tre bilder/projekt. Har du en film du vill dela, skicka gärna länk till den.
- Konstnärlig CV
- Adress till webbsida eller andra sociala medier
- Kontaktinformation

1.7 Jury
Mariangela Mendez, Konsthallchef Havremagasinet
Åsa Bergdahl, Konstkonsult och KRO-representant
Henrik Ygge, Konsthandläggare Region Norrbotten
Johan Lignell, Norlandia
1 personal Björknäsgården
2 boende (1 gemensam röst)
 
1.8 Kontaktperson
​​​​​​​Hanna Isaksson
Resurscentrum för konst, Region Norrbotten
072 - 562 47 55
hanna.isaksson@norrbotten.se