Tio Tolkar Tiden  12/2-23/3 

Konstkonsulenten och Resurscentrum för Konst fick på försommaren 2020 extra medel för att stötta konstnärer i Norrbotten under Covid-19. KRO Norrbotten bjöds in till samarbetet där två av KRO:s medlemmar fick uppgiften att curera urvalet av tio konstnärer. Deltagande konstnärer med verk presenterades hösten 2020 i Norrbottens Kuriren. I februari 2021 visas den gemensamma utställningen fysiskt på Galleri Foajén, Regionhuset Luleå. Vi ser detta som ett viktigt dokument över den tid vi upplever just nu.  

Konstkonsulenten och Resurscentrum för Konst
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10 konstnärer tolkar samtiden

På en klippvägg utanför Jokkmokk finns en förhistorisk hällmålning. Den då, för 4000 år sedan verksamma konstnären, målade fem djurkroppar i röd ockra på den grå väggen under ett klipputhäng. Målningen är placerad nära vattenytan och har under årens lopp utsatts för slitage av väder och vind. Figurerna har tolkats som två älgar, två renar och en björn. Frågan är om konstnären gestaltat den då innevarande tiden, den så kallade samtiden i sitt verk.

Ordet tolka betyder utöver gestalta, även tyda, översätta och ut­trycka. Ordet har en förmåga att dra iväg på skidor vintertid i rep bakom skoter. Fort går det, som ju tiden också gör.

Konsten har en förmåga att ibland slå krokben och få det hektiska att plötsligt stanna upp. I likhet med poesin kan konsten hitta det subtila, det oväntade som drar samman och väcker nyfikenhet. Det som ställer frågor och letar svar. 

Konstnärerna Victoria Andersson, Sture Berglund, Mikael Dysholm, Kerstin Hedström, Linn Lindström, Lena Stenberg, Anders Sunna, Bertil Sundstedt, Pia Schmaltz och Mats Wikström – låter oss få en glimt av det mångfacetterade 2020.

Konstnärernas uttryck, teknik och hemhörighet skiljer sig åt, stad och landsbygd, ålder och kön, men utgångspunkten är den samma. Det personligt upplevda nuet.

Curatorer
Eva Hagström
Eva Stina Sandling

PRESENTATION MEDVERKANDE KONSTNÄRER


VICTORIA ANDERSSON
Född 1971 i Kiruna, bor och verkar i Luleå

Om verken
Jag ser rödvita plastband fladdra i vinden, fastsurrade i ett träd och dess grenar. En tydlig avgränsning har lossnat och en säkerhetszon har blivit säker att beträda. Ränderna uppmanar till att hålla avstånd.

Ur wikipedia: ”Ett avspärrningsband är ett plastband som används likt ett stängsel för att varna eller förbjuda allmänheten att beträda det markerade området eller platsen.”

Om konstnären
Victoria Andersson är utbildad på HDK-Valand Högskolan för konst och design i Göteborg. Andersson har haft en rad separat- och grupputställningar i Sverige och internationellt, just nu är hon aktuell med separatutställningen Tiden Lider på Umeå Konsthall.
 
Info om verk
Håll ut – Hold on, H 38 x B 32 cm, Broderi, textilapplikation
Avgränsningen – Demarcation, Broderi, textilapplikation, H 230 x B 133 cm
Pris e.ök.

Kontaktuppgifter
Webb: victoriaandersson.se


STURE BERGLUND
Född 1937, bor och verkar i Piteå

Om verket
Detta år finns inte – för mig - den bottniska utskärgårdens positiva, flödande och arktiska ljus. Redan under årets första månader hör jag från havsisen orrarnas dova röster eka mot strandskogens svarta stammar. Jag anar något främmande, något ont förebådande. Inte bara för mig eller för min familj eller för våra vänner – utan något skrämmande för hela världen. I år skulle ingenting bli sig likt – vare sig i mitt yttre eller inre landskap.

Om konstnären
Sture Berglund har studerat vid Konstfackskolan och Grafikskolan, Konsthögskolan i Stockholm. Han är tecknare, grafiker, målare och formgivare. Sedan början av 1980-talet knuten till tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring landhöjning, kustbygdsförändring och
labyrintplatser samt dokumentation och tolkning av det bottniska natur- och kulturlandskapet. Berglund har genom åren genomfört en rad utställningar, offentliga utsmyckningar och miljögestaltningar samt uppdrag inom bland annat trafik-, industri-, musei- och mediasektorn.

Info om verk
Mörk vår, olja, 92 x 122 cm, 30 000 kr

Kontaktuppgifter
Mail: stureberglund@msn.com
Tel: 070 - 3433633
Webb: stureberglund.com


MIKAEL DYSHOLM
Född Född 1954, bor och verkar i Säivis, Haparanda kommun
 
Om verket
”När jag började arbeta på verket med temat samtiden så tänkte jag på hur andra konstnärer har behandlat temat och det första som dök upp i huvudet var Pablo Picassos Guernica, en målning som var en direkt reaktion på en samtida händelse. Min bild blev ingen direkt reaktion på en specifik händelse utan mer en bild av ett tillstånd av osäkerhet om våra medmänniskor och om vår omvärld. Jag gav min bild titeln Mötet."

Om konstnären
Mikael Dysholm har sin ateljé i Haparandas gamla järnvägsstation sen ca tjugo år tillbaka. Som många andra norrbottniska konstnärer fick han sin första konstutbildning på Sunderby Folkhögskola. Därefter har han studerat på Nordiska Konstskolan i Karleby, Finland samt konsthögskolan Valand i Göteborg. Dysholm arbetar nästan uteslutande med teckning, olja och akvarell måleri.
 
Info om verk
Mötet, olja, 140 x 110 cm, 21 000 kr.
 
Kontaktuppgifter
Mail: dysholm.mikael@telia.com
Tel: 0706207869
 
 
KERSTIN HEDSTRÖM
Bor och verkar i Luleå
 
Om verket
En dag i juni kom en inbjudan att ”tolka samtiden i ett konstverk”. Så förvånad jag blev. Jag ser mig långt ifrån någon samtidsuttolkare. Så min första tanke blev att detta uppdrag inte var något för mig. Men idéfunderandet gick igång.
- Hur ser vi på tiden vi lever i?
- Hur upplever vi den?

Och alla frågor om när som människor gick omkring med:
- När får vi undersöka om vi har Corona?
- När får vi testa om vi redan har haft det?
- Kommer det ett vaccin?
- När kommer det, och vem får i så fall ta det?

För många år sen fick jag en fantastisk gåva av konstnären Ola Taube. En mängd laboratorieglas i olika storlek och form. Ola menade att jag var den rätta för att göra konst av det. Jag har svettats och våndats. Jag har försökt och jag har misslyckats. På senaste tiden har jag tänkt mycket på denna min skatt av formade glas. Ska jag då ändå inte kunna hitta på att göra något av dom? Redan samma kväll som inbjudan kom fick jag min idé. Och då var det bara att tacka ja.
 
Om konstnären
Skulptör och installatör med återvinning och slow-art som främsta kännetecken.

Info om verk
Corona, skulptur av laboratorieglas, diameter: 50 cm H: 87cm, 35 000 kr
 
Kontaktuppgift
Webb: www.slow-art.se
 

LINN LINDSTRÖM 
Född 1987, bor och verkar i Jämtön, Luleå
 
Om verket
Jag tänker på hästen som begagnad symbol för kraft, på kolonisatörerna på torgen. På industriella revolutionen som stal framtiden för framtidens alla djur. På hur farten tar tag och hur händelser som föder händelser blir till ett eget väsen. Jag tänker på Black-Lives-Matter-rörelsen som öppnat debatten om kollektiv historisk skuld. Att det är vad rikedom består av. Jag tänker på blinkande nyheter som blir till vålnader i dagsljus. På spända händer som lever i natten, på generationer av nya fingrar som skriver ormjävel på en toalett. På att en yta av laminat kan vara återstoden av Agora.

Om konstnären
Utbildad på Kunstakademiet i Oslo (BFA) och Konsthögskolan Valand (MFA). 
 
Info om verk
Short Message Sculpture, skulptur i trä, 185 x 50 x 40 cm. Sålt till Statens Konstråd

Kontaktuppgift
Mail: linn.lindstroem@gmail.com
Tel: 0738055530
Webb: www.linnlindstrom.com
 

LENA STENBERG 
Född 196, bor och verkar i Kiruna/Stockholm
 
Om verket
Natur, kultur, identitet och frågor om tillhörighet är ofta teman som Lena Stenberg blir inspirerad av. Hennes verk handlar också om tid och rum på olika sätt. Huset och hemmet är ofta ett tema i konstnärskapet. Om vår plats på jorden, vår bakgrund och tillhörighet till platser. Det avtryck som vi lämnat efter oss. Och hur vår historia hänger ihop med samtiden. 

Många gånger söker Stenberg ett utryck för vårt behov av skydd. För klimat, väder, miljö och annan yttre påverkan. Därför var det en utmaning att arbeta med temat virus. Covid 19. Det kändes inte så inspirerande först. Men när hon googlade på ordet virus och fick fram några bilder som satte den konstnärliga processen igång. Att arbeta med kläder. Skyddsoveraller kändes rätt.  Virus. 2020 är året när ett virus tog över världen. Och hur ska man skydda sig mot det.
 
Om konstnären
Lena Stenbergs konstnärliga arbete har ofta rört sig mellan att skilda historiska reflektioner och politiska frågor. Hon arbetar främst med tredimensionella verk skulpturala objekt,
installationer och fotografi. Miljöförstöring och markexploatering är också frågeställningar som Stenberg arbetat mycket med det senaste åren. 
 
Info om verk
Virus, Installation mix media, ca 2 meter höjd ca 50 cm bred och 62 cm x 86 cm. Pris 29 000 kr, verket finns i 2 ex

Kontaktuppgift
Mail: lia.stenberg@gmail.com
 

ANDERS SUNNA
Född 1985, bor och verkar i Jokkmokk

Om verket
Verket handlar om koncessionsrenskötselns koppling i det koloniala arvet i modern tid. Att köpa sig en frihet att kunna göra fina avdrag i deklarationen för en verksamhet som aldrig går plus för en hobbyrenägare. En kommun som anser sig veta bättre vem som är lämpad att sköta om sitt levebröd, om det kulturarv som gått i arv i flera generationer. Med sin makt hindrar kommande generationer att fortsätta det dom brinner för. Men glöm inte, att det någon brinner för har en låga som aldrig slocknar. En låga som brinner i generationer efter generationer, en sådan låga slocknar aldrig. Den bränner dig.

Om konstnären
Anders Sunna, är en nordsamisk konstnär från en renskötselfamilj i Kieksiäisvaara, på den svenska sidan av Sápmi. Sunnas politiskt laddade konstverk berättar historien om det samiska folkets våld och förtryck och behandlar mycket specifikt hans familjs fem decennium långa kamp för deras rätt och erkännande att vara renskötare. På grund av statlig politik förlorade familjen sina renmärken, en sedvanlig praxis som visar det individuella ägarskapet till renen och rätten att arbeta som renskötare. Sunna använder sin konstnärliga praktik för att stärka det samiska samhället. Med kraftfulla bilder och politisk satir visar hans målningar, graffiti, skulpturer och installationer hur missbruk av auktoritet och makt leder till exploatering av mark och naturresurser, tvångsförflyttning och förföljelse. Sunna har konstnärlig grundutbildning vid Umeå konstskola samt kandidat examen på Konstfack med inriktning fri konst och arbetar heltid som konstnär sedan 2012.
 
Info om verk
Avdragsskötsel, måleri, collage. 122 X 85 cm. Sålt

Kontaktuppgift
Mail: anderssunna@biegga.com
Mob: 073 844 822 0
Webb: anderssunna.com
Insta: anders_sunna
 

BERTIL SUNDSTEDT
Född 1948 Boden, bor och verkar i Luleå

Om verket
Vargaväder är tillkommen som en sinnebild för den tid vi lever i.
 
Om konstnären
Bertil Sundstedt är bildkonstnär som genom åren arbetat med skulptur, teckning och måleri. Han har även arbetat som lärare på konstskolan i Sunderby folkhögskola och som lärare med kurser och föreläsningar i konsthistoria och estetisk träning på institutionen för musik och media vid Luleå tekniska universitet i Piteå. Sundstedt skriver om konst och kultur på frilansbasis i antologier, dagstidningar och diverse kulturtidskrifter. Mellan 1990-1993 hade han ett förordnande som Länskonstnär i Norrbotten.
 
Info om verk
Vargaväder, akryl, mått 70 x 90 cm. 18 000 kr.
Kontaktuppgift
Webb: maxhale.se
 

PIA SCHMALTZ 
Född 1959, bor och verkar i Västra Hamnholmen, Luleå
 
Om verket
Virus sprids med luftburna vätskedroppar när en infekterad människa hostar och nyser. Med en hastighet av 160 kilometer i timmen skickar nysningen iväg droppar och aerosol om den inte placeras i armvecket eller i en ordentlig näsduk. Om du andas in en smittad persons nysning kan viruset ta sig in i din kropp via lungorna. I lungblåsorna sker kroppens gasutbyte av koldioxid mot syre. Den barriären kan viruset forcera och hamnar då i kroppens blodbanor. Väl där kan viruset sikta in sig på och angripa blodkärl och vitala organ.
Hur skyddar jag mig mot droppsmitta?
Hur undviker jag att smitta andra om jag själv bär på viruset?
Hur länge kommer vi att påverkas av pandemin?
När vågar vi nysa och hosta igen utan att få misstänksamma blickar på oss?

I väntan på ett tillförlitligt vaccin mot covid-19 är vi fortsatt tvungna att hålla oss informerade om smittoläget samt hålla i, hålla ut och hålla oss på minst 1,5 meters avstånd från varandra...

Om konstnären
Pia Schmaltz är konsthantverkare/designer/konstnär som driver sin egen keramikverkstad och butik på Västra Hamnholmen i Luleå. Hon skapar unika föremål att smycka hemmet och arbetsplatsen med samt bruksgods i stengodslera, till köket och det dukade bordet.
 
Pia lånar form och dekor från natur, arkitektur och retro-keramik. Hennes signum är enkla former och spänstiga linjer.
 
Info om verk
O2 – syre, relief i modellerat och glaserat stengods, ca 150 x ca 45 cm,
15 000 kr 

Kontaktuppgift
Webb: piaschmaltz.se
Insta: @piaschmaltz_konsthantverk
FB: Pia Schmaltz konsthantverk
 

MATS WIKSTRÖM
Född 1954 i Stockholm, bor och verkar i Träskbrännan utanför Råneå.

Om verket
Vad betyder det?  Feminister? - Jag vet inte. Det finns många ingångar till detta verk. Om man vill. Även för mig. Jag ville ha en text. Det kom en ingivelse att så här ska du skriva. Nej men ska jag verkligen skriva det? Ja det ska du. Okej då, då gör jag väl det. Nu är det överlämnat till dig som betraktare att göra vad du vill med det, ta emot och processa verket i ditt inre eller strunta i det.
 
Om konstnären
Mats Wikström är konstnär och musiker och bor sedan fyra år i Träskbrännan i skogen utanför Råneå. Under våren, sommaren och hösten har han arbetat som konstnärlig ledare för Råneåbiennalen. Nu väntar arbete med att förbereda sin separatutställning på Luleå konsthall i november 2021. Deltar med ett litet fyrdelat verk i Luleåbiennalen 2020. Musiker i rockbandet Eterkropp, på gång även med ett album i eget namn. 

Info om verk
Feminister. Alla fyra, figurer av bemålad självhärdande lera monterad i en kartong, 45x33 cm. 8 960 kr. Sålt till Statens Konstråd

Kontaktuppgift
Mail: wikstrom.m.e@gmail.com
Tel: 070-760 25 63
Webb: mats-wikstrom.com
Insta: instagram.com/matswikstrom
Insta: instagram.com/eterkropp_bandetmeddetnamnet
Facebook: facebook.com/eterkropp

Eva Stina Sandling, curator för utställningen
Eva Stina Sandling, curator för utställningen
Eva Hagström, curator för utställningen
Eva Hagström, curator för utställningen
Victoria Andersson
Victoria Andersson
Sture Berglund, Fotograf Maria Fäldt
Sture Berglund, Fotograf Maria Fäldt
Mikael Dysholm
Mikael Dysholm
Kerstin Hedström
Kerstin Hedström
Linn Lindström
Linn Lindström
Lena Stenberg
Lena Stenberg
Ander Sunna
Ander Sunna
Bertil Sundstedt
Bertil Sundstedt
Pia Schmaltz
Pia Schmaltz
Mats Wikström
Mats Wikström