Open call – inköp av konst! 2020

Ansökan senast söndag 3 maj kl 24.00 2020

För att stötta konstnärer i länet under det ekonomiska avbräck som covid-19 orsakat koncentreras en stor del av Region Norrbottens årliga konstinköp till maj månad. Av den årliga konstbudgeten på 500 000 kr avsätts 300 000 kr för detta ändamål. Vi bjuder därför in till ett open call där Norrbottniska konstnärer får skicka in tre verk digitalt. Ett urval kommer sedan att ske under början av maj. Målsättningen är att det skall leda till konstinköp av ca 20 - 30 norrbottniska konstnärer.

Kriterier för att delta

  • Konstnären ska vara bosatt i Norrbotten för att kunna delta.
  • Verket/verken får ej vara äldre än 3 år.
  • Verket ska gå att montera på vägg, tänk på att de flesta verk placeras i vårdmiljöer.
  • Du kan ansöka med 1-3 verk.


I ansökan vill vi ha följande (sammanställ allting i en pdf)

  • Bild på respektive verk (bra upplösning) där det framgår verkets titel, storlek, pris och teknik.
  • Pris - uppge om det är inkl. moms eller exkl. moms
  • En kort presentation av dig som konstnär och var du bor (max en halv A4)
  • Kontaktuppgifter (e-post & telefon)
     

Har du frågor kontakta
henrik.ygge@norrbotten.se
 
Open Call görs som ett samarbete mellan
Henrik Ygge, Konsthandläggare, Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst och Ricky Sandberg, Konstkonsulent.