Temavår: Nu ökar vi antalet projekt för barn och unga inom bild/form/slöjd

Den planerade konferensen 20 april blir istället virtuell och delas upp på fyra digitala träffar under våren.  Målet med träffarna är att få igång fler projekt och stärka bild, form, och slöjdområdet för barn och unga, mellan 0 – 25 år, i hela Norrbotten.

Målgrupp:

  • Pedagoger på institutioner, inom skola/kulturskola/förening etc som anställd eller frilans.
  • Professionella konstnärer/konsthantverkare/slöjdare som vill ta klivet och börja arbeta pedagogiskt.
  • Tjänsteperson som vill arbeta med frågan (rektor, kultursekreterare mfl.)

Program

Träff 1 - Måndag 20 april 9.00 – 11.30

8.45 – 9.00 Inloggning & mingel (ta med kaffekoppen)

9 – 9.30 Presentation av deltagarna
Kort runda där alla får presentera sig och varför man är med i nätverket.

9.30 – 9.50 Katt Skarin - Skapande skola projekt i Luleå
Projektet genomfördes på tre skolor i Luleå. Temat var insidan/utsidan och eleverna fick prata och skapa utifrån känslor kopplade till färg och form. Konstnärerna besökte lågstadieklasserna på Mariebergsskolan och Benzeliusskolan och hade heldagar tillsammans med eleverna där dom fick skapa storskaligt tillsammans och småskaligt individuellt. På Porsöskolan arbetade konstnärerna med två lågstadieklasser under deras bildlektioner vid ett flertal tillfällen.  

9.50 – 10.00 Bensträckare

10.00 – 11.30 Omskaparna föreläsning + workshop
Hillevi Persson, Pedagog och Andréa Arlid, Kulturaktörskoordinator kommer från Omskaparna.
Med kreativt skapande som utgångspunkt utvecklar Omskaparna en ny metod för att utforska hållbar utveckling i skolan. Kreativa processer förstärker förmågan att tänka nytt och på andra sätt. Det tror vi behövs med tanke på de utmaningar vi står inför. I skolprojektet Omskaparna vänder vi framtidsångest till handlingskraft och hopp.
Läs mer om Omskaparna >>
 
Träff 2 - Måndag 4 maj 9.00 – 11.30
8.45 – 9.00 Inloggning & mingel (ta med kaffekoppen)

9.00 – 9.15 Välkomstrunda

9.15 – 9.45 Amanda Granberg Högdahl, Kulturkoordinator, Arvidsjaurs kommun

Berättar hur kommunen har byggt upp en effektiv process kring Skapande Skola ansökningar.

9.45 – 10.00 Genomgång av Norrbottens konstliv
Hanna Isaksson och Ricky Sandberg går igenom vilka resurser som finns att tillgå.

10.00 - 10.10 Bensträckare

10.10 – 11.30 Konstdepartementet föreläsning + workshop
Projektledaren Camilla Eltell på KC Öst kommer och berättar om Konstdepartementet.
Konstdepartementet drivs av Konstnärscentrum i samarbete med Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum. För oss är det viktigt att alla barn får möta yrkesverksamma inom våra områden och deras olika arbetssätt, det är en fråga om demokrati och jämlikhet. Konstdepartementets aktiviteter knyter an till det uppdrag skolan har, inom samtliga skolämnen, och vi underlättar för skolan att hitta relevanta och konkreta aktiviteter samt konstnärer.
Läs mer om Konstdepartementet >>
 
Träff 3 - Måndag 18 maj 9.00 – 11.30

8.45 – 9.00 Inloggning & mingel (ta med kaffekoppen)

9.00 – 9.15 Välkomstrunda

9.15 – 10.00 Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan

Åsa Lundmark beskriver Kulturskolornas situation i Norrbotten, statistik och utmaningar för att öka undervisningen på bild, form, och slöjdområdet.

10.00 – 10.10 Bensträckare

10.10 – 10.45 Kulturskoleklivet

Umeå Universitet, institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, berättar om den satsning man gör för att professionella konstnärer/konsthantverkare/slöjdare m fl ska kunna vidareutbilda sig pedagogiskt via Kulturskoleklivet.

10.45 – 11.30 Diskussion inför träff 4.
Hur vill vi jobba vidare med projekt i skarpt läge, behov? kommunvis? samarbeten? Etc.
 
Träff 4 Måndag 1 juni 9.00 – 11.30
8.45 – 9.00 Inloggning & mingel (ta med kaffekoppen)

9.00 – 9.15 Välkomstrunda

9.15 – 11.30 Projektverkstad

Nu är det skarpt läge! Vi tar avstamp utifrån vårens seminarier och jobbar tillsammans för att skapa projektidéer med målet att genomföra under 2021. Vi går även igenom hur man finansierar respektive projekt.

Har du några frågor? Vi som jobbar med nätverket är
Ricky Sandberg, Konstkonsulent, rikard.sandberg@norrbotten.se
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, hanna.isaksson@norrbotten.se
Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan asa.lundmark@norrbotten.se
 
Arrangörer av de digitala träffarna:
Ricky Sandberg, Konstkonsulent, Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst och Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan


 
 
 

Anmälan

Vi ses på den digitala plattformen Zoom, när du har anmält dig kommer du att få inloggningslänk skickad till dig.