Artist Talk: Ninna Berger

What have you done? (Alienation)
Föreläsning med Ninna Berger, artist-in-residence på KKV Luleå

Jag arbetar med skulptur, installation och text. De material jag arbetar med är ofta kopplade till minnen och aktiviteter. Verken antar ofta ett abstrakt uttryck och material, artefakter och berättelser i lager på lager kopplas samman till en helhet. Jag arbetar ofta med teman så som misslyckande och ärlighet, tid och förväntningar och rummet som topologisk plats. Arbetstiteln för de verk och texter jag arbetar med just nu är ”It Takes Courage To Embrace (Human) Nature”. Jag arbetar i lager på lager från väggen ut i rummet och i rummet med skulpturala dimensioner.

I den research jag gör för ett textbaserat arbete blandas skönlitterära referenser med naturvetenskap, sociologi, självbiografi och fiktion.
Under föreläsningen kommer jag att berätta mer om det pågående arbetet som artist-in-residence på KKV Luleå och min konstnärliga praktik.

Läs intervju med Ninna Berger >>

Arrangörer: KKV Luleå, Resurscentrum för konst och Konsthallen i Luleå

Tid & Plats

Torsdag 14:e juni 2018
kl 17.00-18.00
Kulturens hus (Luleå) Konsthallens Ateljé

Arrangemang 2018