Artist Talk: Ida Isak

 Ida Isak Westerberg åkte till Berlin under en tydlig brytpunkt i sitt liv och använde residenset via Resurscentrum för konst, som en språngbräda till att bli en självständig hantverkare och konstnär i Norrbotten efter många år i Stockholm.

Ida Isak kommer att berätta om hur det är att söka efter textila spår och queera uttryck i en stad så starkt färgad av historien. Den kommer också att berätta om hur ens egen riktning kan synliggöras genom att bli översköljd av nya intryck samt hur dens handvävda matta helt plötsligt hamnade i ett galleri mitt i Berlin.

Läs mer om residenset >>

Idas hemsida >>

Arrangörer: Luleå Konsthall, Resurscentrum för konst och KKV Luleå.

Tid & Plats

12 december, kl 17 - 18, Konsthallen i Luleå

Moskito art Talks