Seminarium: Konstens välbefinnande kraft

- En seminariedag om hur konstnärer kan bidra med hälsofrämjande projekt

Vilken roll kan konst och kultur ha för att främja hälsa och välbefinnande? Hur ser ett socialt konstnärsresidens ut och hur funkar det att arbeta som konstnär i ett fängelse, inom äldreomsorgen, på ett sjukhus eller en annan icke-traditionell miljö för konst? Välkommen till en dag där du kan utforska och diskutera förutsättningar för konstnärsresidens utifrån din profession eller verksamhet. Konferensen vänder sig till dig som arbetar som konstnär eller inom en av ovanstående verksamheter.
Program

OBS! Eftersom vi har internationella gäster genomförs föreläsningarna på engelska. Workshopen genomförs på svenska och engelska. 

9.30 Kaffe och registrering

10.00 – 10.15 Inledning och presentation av dagen och projektet
Hanna Harila, Region Norrbotten och Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst

10.15 – 11.00 Konst på Häktet i Umeå
Gerd Aurell, lärare i fri konst vid Umeå Konsthögskola, grundare av Verkligheten i Umeå
Statens Konstråd i samarbete med Häktet i Umeå gav konstnären Gerd Aurell i uppdrag att arbeta fram ett verk i de intagnas gemensamma lokaler. Aurell valde att arbeta med de häktades egna berättelser och skapade utifrån intervjuer stora teckningar i en korridor där de intagna passerar varje dag.  Till konstverket hör också en separat framtagen publikation med de häktades berättelser som ska läsas på plats. Gerd Aurell kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i en stängd miljö, en värld i världen.

11.00 – 11.45 RE:sound - Konstnärsresidens på rehabiliteringskliniken
Stefan Klaverdal, musiker och ljudkonstnär
Under sex månader var Stefan Klaverdal inbjuden som residenskonstnär på Ängelholms sjukhus för att undersöka hur konst och musik kan bidra till att förbättra sjukvården. Under vistelsen skapade han flera nya verk som han uppförde i konserter på sjukhuset, men också genom mindre spelningar i exempelvis sjukhusets foajé. Bland annat skapade Stefan avslappningsmusik till fysioterapin och gjorde en ljudinstallation med fågelsång på en vårdcentral. Stefan kommer att dela med sig av erfarenheterna från residenset på Ängelholms sjukhus.

11.45 – 12.45 Lunch på Restaurang Kitchen & Table

12.45 – 13.30 Konstnären som skrev in sig på psyket
Marie Bondeson, Konstnär
2015 kunde man läsa rubriker om “konstnären som skrev in sig på psyket”, det var Marie Bondeson. Under en tid undersökte hon psykosavdelningen genom att gå in i olika ”roller”, som vårdare och kurator – men också som patient. Materialet skulle ligga till grund för tre gestaltningsuppdrag i lokalerna som var under ombyggnad.  Tyvärr blev det inga verk, men dock en publikation om arbetet. Marie kommer att dela med sig av de hinder man kan stöta på när man jobbar i en väldigt sluten miljö och de möjligheter och kraften som finns att påverka.

13.30 – 14.15 En konstnärlig metodhandledning
Lasse Lundqvist, konstnär
Lasse Lundqvist har lång erfarenhet av att arbeta i konstnärliga projekt med marginaliserade grupper i samhället.  I projektet ”Skaparkraft”, ett 3-årigt arvsfondsprojekt, arbetade han fram tillsammans med ljudkonstnären Margit Schiött en metod för att arbeta konstnärligt med flyktingar och ungdomar med funktionsnedsättning. Metoden blev så framgångrik att den sedan har spridits och använts på en rad målgrupper, bland annat inom äldrevården med människor med demens.  Lasse Lundqvist kommer att dela med sig av metoden och de projekt han har arbetat med.

14.15 – 14.30 Kaffepaus med fika

14.30 – 15.45  Workshop: Hur kan vi arbeta med well-being residens i Norrbotten?
Vilka möjligheter och utmaningar finns det.

15.45 – 16.00 Summering av dagen och hur vi går vidare
Bakgrund: Wellbeing residency think tank är ett internationellt projekt som ska samla professioner, erfarenheter och kunskap med syftet är att utforska konstnärens plats inom icke traditionella miljöer som hälso- och sjukvård och omsorg. Detta för att skapa nya samarbetsmodeller som gör nya konstnärsresidens möjliga. Partner i Sverige är Resurscentrum för konst. Övriga länder som ingår i projektet är Finland, Ryssland och Lettland.
Arrangörer: Resurscentrum för konst och Region Norrbottens verksamhet för kultur och hälsa.

Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika. Utebliven närvaro debiteras med 300 kr.