Artist talk: Gabriel Mestre Arrioja

6 april 2018, kl 18.30-19.30, Havremagasinet, Boden

Konstnär Gabriel Mestre Arrioja Konstnär Gabriel Mestre Arrioja

Gabriel Mestre Arrioja är skribent, konstnär, filmare och oberoende curator. Titeln på föreläsningen är "Mexican Hairless Dog's Revolution", där han tar upp hur den koloniala rasismen har seglat i det mexikanska samhället sedan 1600-talet i form av nationella statliga institutioner som försöker radera, neutralisera eller folklorisera alla former av inhemsk kunskap.

Mestre Arrioja arbetar med icke-linjära projekt för att alstra en epistemologisk produktion som förenar konstnärliga praktiker, kunskap om Amerikas första nationer, de avantgardistiska konströrelsernas historia och begrepp från kritiskt tänkande. Hans projekt lokaliserar olika metoder för deltagande och samarbete med individer och grupper som alienerats av Kapitalismen och andra produktionssystem, och förespråkar bland annat avkoloniseringen, utövande av institutionell kritik, stärkandet av medborgerliga rättigheter och byggandet av alternativa och solidariska ekonomier. 

Sedan 2002 har han i egenskap av oberoende, självförsörjande och frilansande curator drivit ett antal olika projekt. Han har främst verkat inom samtidskonst och visuell kultur men även inom antropologi och miljövetenskap. Han har samarbetat med ett urval institutioner (publika, privata och personliga) i Europa och Asien, samt i Nord- och Sydamerika, organiserat utställningar, publikationer och publika program i länder som Island, Japan, Tyskland, Danmark, Sverige, Österrike, Kuba, Colombia och Mexico. På senare tid har hans curatoriska forskning och verksamhet erhållit stöd från olika internationella stiftelser, program och institutioner som Statens Kunstfond i Danmark, CCA Estonia, CAC Vilnius, Icelandic Art Center, IFA, Goethe Institute, Austrian Cultural Forum och Jumex Foundation, bland andra. Han är grundare av the Curatorial Residency In Mexico (CRIMEX), the project space Surplus Int. och den ideella organisationen Artenación.

Föreläsningen är ett samarbete mellan IASPIS, Resurscentrum för konst Region Norrbotten och Havremagasinet.

Föreläsningen kommer att vara på engelska.

Fritt inträde 
Välkomna!