Kurs: Vill du skriva om konst?

Bergströmska gården, Luleå, 21–22 mars 2018

"Volym: skriva om konst" är en 2-dagars workshop ledd av konsttidningen Volyms redaktör Ida Rödén som arrangeras i samarbete med Konstkonsulenten i Region Norrbotten. 

Volym började 2003 som en nätbaserad konsttidning i Västernorrland men har nu växt  till en tidning som bevakar hela Norrlands konstscen med skribenter från de fyra nordliga länen.
Volym behöver fler aktiva konstskribenter i Norrbotten för att hålla en hög nivå på recensioner och texter om konsten i länet. Workshopen kommer att ge dig praktiska verktyg och övningar där du utvecklar ditt skrivande, du behöver inte ha några förkunskaper. Det viktiga är att du har ett intresse och en vilja att utveckla ditt skrivande inom konstområdet.

Preliminärt program:
Onsdag 21 mars
, 13.00-16.00
13.00 - 15.00 
Presentation av Volym och riktlinjer för skribenter.

15.30 - 16.00
Gemensamt besök till en publik utsmyckning.
Hemuppgift: skriv en kort recension av verket. Texten tas med dagen därpå, samt verktyg för att kunna arbeta vidare under torsdagen.

Torsdag 22 mars, 9.00 - 16.00
9.00-10.30
Kritikens roll i dag och vad den skulle kunna vara. Vi går igenom den negativa kritiken samt för- och nackdelar hos en mer krävande text. Vilken är redaktörens roll? Vilka krav finns på skribenten?

11.00-12.00
Deltagarna arbetar enskilt med sina texter. Ida Rödén finns att rådfråga.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00
Deltagarna arbetar enskilt med sina texter. Ida Rödén finns att rådfråga.

14.00-15.30
Vi går igenom texterna och ger feed-back.

15.30-16.00
Avslutande samtal. 
 
Ida Rödén är utöver Volyms redaktör även yrkesverksam konstnär. Hon har en magisterexamen i konstvetenskap vid Stockholms Universitet, samt en kandidatexamen i fri konst vid Umeå konsthögskola och en magisterexamen i fri konst vid California College of the Arts i San Francisco.

Etiketter: utbildning kurs workshop

Anmäl dig senast 10 mars, antalet platser är begränsat till 12

Lena Ylipää:

lena.k.ylipaa@norrbotten.se

Arrangör: Konstkonsulent, Region Norrbotten

Arrangemang 2018