Studiebesök: Norrbottens museums arkiv i Luleå

1 mars 2018, kl 15.00-17.00. Samling 14.50, entrén till Björkskatans Hälsocentral, Höstvägen 7

2019 har Region Norrbotten utlyst till ett kulturarvsår med särskilda satsningar på projekt inom området. Resurscentrum för konst, i samarbete med Norrbottens museum, bjuder därför in verksamma konstnärer/konsthantverkare/slöjdare i Norrbotten till ett  studiebesök i Norrbottens museums arkiv.

Arkivets personal kommer att ge gruppen en introduktion till samlingarna och hur de kan nyttjas. Det blir även besök i bildarkivet och föremålssamlingarna. Vi hoppas att studiebesöket ska ge inspel/inspiration till ditt konstnärskap eller om du vill arbeta med något specifikt projekt som kopplar samman ditt konstnärliga skapande med kulturarvsfrågor.

Max 20 platser
Anmäl dig här
Skicka ett mejl till:

Silvia Colombo
silvia.colombo@resurscentrumforkonst.se

Arrangemang 2018